Contul tău

Magazinele CLC sunt redeschise. Vă așteptăm în librării și în continuare pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0783 056 025.

10% reducere la toate Bibliile, în limita stocului disponibil.

 

Exegeza Noului Testament - un manual pentru studenţi şi pastori

Exegeza Noului Testament - un manual pentru studenţi şi pastori

  0.00
Poți acorda notă acestui produs dacă intri în cont
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 100 lei!

Disponibil

Prețul nostru:  50,00 RON
Prețul tău:
50,00 RON

Descriere

Exegeza Noului Testament îşi propune să prezinte în mod metodic paşii care trebuie parcurşi pentru exegetarea unui text. Aceştia includ analiza lexicală, istorică, teologică, a genului literar şi critica textuală prin care exegetul este obligat să efectueze o cercetare temeinică şi amănunţită. Combătând implicit predicarea şi învăţarea Bibliei la nivel superficial, redusă la o simplă expunere a unei poziţii asumate fără o bază solidă şi pornind de la preferinţe personale şi prejudecăţi moştenite, lucrarea de faţă aduce o corecţie binevenită prin insistenţa pe care o pune pe studiul aprofundat, serios, şi cercetarea necesare în proclamarea Cuvântului.

Aplicarea paşilor prezentaţi în carte în exegeza diverselor pasaje din Noul Testament îl va ajuta pe studentul diligent să progreseze mai mult în cîteva luni de studiu serios al pasajelor selectate decît în ani întregi de studii dezorganizate şi fără obiective clare. Cu ajutorul ei, exegetul va fi echipat să poată oferi o critică inteligentă şi eficace a mesajelor expozitive, cărţilor sau articolelor care eşuează în demersul aprofundării adecvate a textului scriptural.

Adresată cu precădere segmentului academic — îndeosebi pastorilor şi studenţilor la seminariile şi institutele teologice, cititorului interesat de redactarea unei lucrări sau a unei predici expozitive, Exegeza Noului Testament se va dovedi nu doar utilă, ci chiar indispensabilă şi nespecialistului dornic să studieze mai eficace Biblia, pentru a o înţelege şi aplica mai bine la propria viaţă. Reeditarea ei succesivă şi recomandării*
elogioase de care se bucură în lumea academică nu fac decît să confirmi locul gol de pe piaţă, în acest domeniu, pe care lucrarea lui Gordon Fee reuşeşte să-1 completeze cu succes.

Gordon D. Fee (Ph. D., Univesity of SoutKeTn California) este profesor emerit de studii nou-testamentare la Regent College în Vancouver, Columbia Britanică, în Canada. Autor a numeroase lucrări şi comentarii (dintre care amintim Biblia ca literatură, 1 Corinteni, Filipeni), este editorul actual pentru Noul Testament al prestigioasei serii de comentarii NICNT (în curs de apariţie în limba română, în seria CEXEL).

Structura analitică a cuprinsului
Introducere

Capitolul I. Ghid pentru o exegeză completă

A. Paşi iniţiali pentru toate genurile
Pasul 1. Evaluează contextul istoric general.
1.1. Citeşte integral documentul în versiunea tradusă, într-o singură şedinţă.
1.2. Compară observaţiile proprii cu cele din literatura secundară.
Pasul 2. Confirmă limitele pasajului.
Pasul 3. Familiarizează-te cu paragraful/pericopa de analizat.
3.1. Realizează o traducere provizorie.
3.2. Alcătuieşte o listă provizorie de dificultăţi exegetice.
3.3. Citeşte paragraful în cîteva traduceri diferite.
Pasul 4. Analizează structura frazelor şi relaţiile sintactice.
4.1. Reprezintă schema structurală a frazei.
4.2. Alcătuieşte o diagramă a frazei.
Pasul 5. Stabileşte textul.
Pasul 6. Analizează construcţiile gramaticale.
Pasul 7. Analizează cuvintele semnificative.
Pasul 8. Studiază contextul cultural-istoric general.

B. Consideraţii Speciale pentru diferitele genuri
B (Ep). Exegeza epistolelor
Pasul 9 (Ep). Stabileşte caracterul formal al epistolei.
9.1 (Ep). Diferenţe de caracter
9.2 (Ep). Aspecte epistolare
9.3 (Ep). Aspecte retorice
Pasul 10 (Ep). Examinează contextul istoric particular.
10.1 (Ep). Identificarea detaliilor
10.2 (Ep). Destinatarii
10.3 (Ep). Cuvinte-cheie
10.4 (Ep). Descriere sumară
Pasul 11 (Ep). Stabileşte contextul literar.
11.1 (Ep). Logică şi conţinut
11.2 (Ep). Conţinut şi argumentaţie

B (Ev). Exegeza evangheliilor
a. Natura evangheliilor
b. Cîteva ipoteze de lucru
c. Demersul exegetic
Pasul 9 (Ev). Stabileşte caracterul formal al pericopei sau al alocuţiunii.
9.1 (Ev). Identifică tipul literar general.
9.2 (Ev). Identifică forma literară specifică.
Pasul 10 (Ev). Analizează pericopa cu ajutorul unei sinopse a evangheliilor.
10.1 (Ev). Selectare
10.2 (Ev). Adaptare
10.3 (Ev). Aranjare
10.4 (Ev). Ia în considerare posibilele situaţii concrete din lucrarea lui Isus.
Pasul 11 (Ev). Analizează pericopa în contextul ei narativ.
B (F). Exegeza cărţii Faptele apostolilor
Pasul 10 (F). Analizează problemele istorice.
Pasul 11 (F). Stabileşte contextul literar.
B (A). Exegeza cărţii Apocalipsa
Pasul 9 (A). Studiază caracterul formal al Apocalipsei.
9.1 (A). Stabileşte sursa sau fundalul imaginii.
9.2 (A). Stabileşte modul în care foloseşte autorul imaginea.
9.3 (A). Priveşte viziunile în ansamblu.
Pasul 10 (A). Stabileşte contextul istoric.
Pasul 11 (A). Stabileşte contextul literar.

C. Paşi ulteriori, comuni tuturor genurilor
Pasul 12. Analizează contextele biblice şi teologice lărgite.
Pasul 13. întocmeşte o bibliografie a surselor secundare şi citeşte cît mai mult din ea.
13.1. Investighează ce au afirmat alţii despre pasajul studiat.
13.2. Compară şi ajustează.
13.3. Distribuie pe întreg cuprinsul lucrării informaţiile pe care le-ai aflat.
13.4. Citează, cînd este cazul.
13.5. Foloseşte adnotările.
Pasul 14. Efectuează o traducere finisată.
Pasul 15. Redactează lucrarea.

Pentru epistole
15.1 (Ep). Problemele
15.2 (Ep). Contextele
15.3 (Ep). Prezentarea generală
15.4 (Ep). Argumentaţia
15.5 (Ep). încheierea

Pentru evanghelii
15.1 (Ev). Introducerea
15.2 (Ev). Contextul
15.3 (Ev). Sitz im Leben Jesu
15.4 (Ev). înţelesul
D. Aplicaţii

Capitolul II. Exegeza şi textul originar
1. Analiza structurală
1.1. Reprezintă schema structurală a frazei.
1.2. Realizează o diagramă a frazei.
2. Stabilirea textului
2.1. Consolidează conceptele elementare despre critica textuală a NT.
2.2. Identifică fiecare variantă textuală şi dovezile în favoarea ei.
2.3. Evaluează fiecare variantă potrivit criteriilor de evaluare a dovezilor externe.
2.4. Evaluează fiecare variantă pe baza stilului şi a vocabularului autorului (criteriul probabilităţii intrinseci).
2.5. Evaluează fiecare variantă potrivit criteriilor de probabilitate transcripţională.
3. Analiza gramaticală
3.1. Notează în fişe informaţiile gramaticale despre cuvintele din text.
3.2. Familiarizează-te cu gramaticile de bază şi cu alte resurse gramaticale.
3.3. Identifică cuvintele şi propoziţiile pentru care trebuie să alegi între două sau mai multe opţiuni gramaticale.
3.4. Stabileşte care decizii gramaticale trebuie discutate în lucrare.
4. Analiza cuvintelor
4.1. Identifică cuvintele semnificative din pasaj care impun un studiu special.
4.2. Stabileşte gama de înţelesuri pentru un cuvînt semnificativ în contextul dat.
4.3. Analizează contextul cu atenţie, pentru a hotărî care înţeles este cel mai probabil în pasajul supus exegezei.
5. Contextul cultural-istoric
5.1. Ia în considerare diversele surse care îţi oferă acces spre „lumea" Noului Testament.
5.2. Ţine cont de studiile socio-culturale specializate.
5.3. Ţine cont de modul în care este folosit VT în NT (inclusiv intertextualitatea).
5.4. Indicaţii specifice care pot fi aplicate la pasajul studiat
5.5. Evaluează importanţa afirmaţiilor despre context pentru înţelegerea textului studiat.
6. Analiza unei pericope
6.1. Alege o sinopsă.
6.2. Localizează pasajul în sinopsă.
6.3. Izolează corespondenţele şi diferenţele în folosirea cuvintelor dintre pericopa studiată şi paralela sau paralelele sinoptice.
6.4. Stabileşte tipul tradiţiei/tradiţiilor în care apare pericopa studiată.
6.5. Analizează succesiunea pericopei în evanghelia pe care o supui exegezei.
6.6. Stabileşte dacă adaptarea pericopei de către evanghelist afectează modul în care interpretezi tu textul.
6.7. Reevaluează locul pericopei în contextul literar actual al evangheliei studiate.

Capitolul III. Scurt ghid pentru exegeza prealabilă predicii

A. Demersul exegetic

1. Preliminarii
1.1. Citeşte contextul lărgit.
1.2. Citeşte pasajul de mai multe ori.
1.3. Efectuează o traducere proprie.
1.4. întocmeşte o listă a variantelor.
1.5. Analizează structura.
1.6. Alcătuieşte o listă a elementelor utilizabile în predică.

2. Probleme de conţinut
2.1. Identifică aspectele textuale semnificative.
2.2. Identifică aspectele gramaticale importante, neobişnuite sau ambigue.
2.3. Alcătuieşte o listă a termenilor-cheie.
2.4. Alcătuieşte fişe de studiu pentru termenii fundamentali.
2.5. Investighează problemele cultural-istorice importante.

3. Probleme contextuale
3 (Ep). Epistole (Fapte, Apocalipsa)
3.1 (Ep). Examinează contextul istoric.
3.2 (Ep). Examinează contextul literar. 3 (Ev). Evangheliile
3.1 (Ev). Identifică forma literară.
3.2 (Ev). Foloseşte o sinopsă.
3.3 (Ev). Investighează posibile situaţii
concrete, dacă este necesar.
3.4 (Ev). Descrie aranjarea sau adaptarea
prezentă.

4. Literatura secundară
4.1. Consultă comentarii.
4.2. Citeşte alte lucrări.

5. Contextul biblico-teologic
5.1. Analizează relaţia pasajului cu restul Scripturii.
5.2. Analizează rolul pasajului în teologie.

6. Aplicaţia
6.1. Enumera problemele cotidiene din pasaj.
6.2. Clarifică natura şi domeniul aplicaţiei.
6.3. Identifică destinatarii şi tipurile de aplicaţii.

B. De la exegeză la predică

7. Petrece timp în rugăciune şi reflectînd asupra textului.

8. începe prin a înţelege că ai un scop.
8.1. Punctele principale
8.2. Scopul
8.3. Reacţia aşteptată

9. Hotărăşte-te asupra introducerii şi a concluziei.

10. Redactează schiţa.

11. Elaborează predica.

Capitolul IV. Resurse şi instrumente necesare în exegeză

Pasul 1. Contextul istoric general
Pasul 2. Limitele pasajului
Pasul 3. Perspectiva de ansamblu asupra paragrafului /Traducere provizorie
Pasul 4. Schema structurală sau diagrama
Pasul 5. Critica textuală
Pasul 6. Gramatica
Pasul 7. Resurse lexicale
Pasul 8. Contextul cultural-istoric
Pasul 9 (Ep). Forme epistolare
9.1. Despre scrisorile antice
9.2. Analiza retorică
Pasul 10 (Ep). Contextul istoric particular
Pasul 11 (Ep). Contextul literar
Pasul 9 (Ev). Forme specifice evangheliei
Pasul 10 (Ev). Analiza pericopei
Pasul 11 (Ev). Contextul narativ
Pasul 10 (F). Probleme istorice
Pasul 11 (F). Contextul literar
Pasul 9 (A). Forme specifice genului apocaliptic
Pasul 12. Teologia biblică
Pasul 13. Literatura secundară
13.1. Resurse bibliografice
13.2. Periodice
13.3. Comentarii
Pasul 14. Traducere
Pasul 15. Aplicaţii

Apendice: Demersul exegetic teologic şi critica reacţiei cititorului

Indice de autori

Indice de referinţe biblice

Proprietăţi

ISBN: 973921276x
Cod produs: 5694
Dimensiuni:
235 x 165 x 20 mm
Greutate: 0,464kg
Legare: Hb
Număr pagini: 234
Limbă: Română
Scrie o recenzie pentru acest produs

Comentarii

Pentru a trimite o recenzie trebuie să fiți autentificat(ă).


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat:

Mai multe produse de la aceiași autori