Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Viziunea și valorile CLC

Scopul nostru

Să facem literatura evanghelică disponibilă tuturor națiunilor, pentru ca oamenii să vină la credință și maturitate în Domnul Isus Hristos.

Viziunea noastră

Să înmulțim:

  • Librării care au impact asupra comunității
  • Publicarea și distribuirea Cuvântului lui Dumnezeu și a resurselor creștine care schimbă vieți
  • Resursele pentru proiecte la nivel global

Valorile noastre

Credința

Considerăm că credința în puterea și scopurile lui Dumnezeu sunt esențiale pentru fiecare creștin. Noi ne încredem în El pentru purtarea Sa de grijă în nevoile personale cât și cele ale misiunii CLC. De aceea, răspândirea și creșterea CLC-ului nu este determinată de resursele noastre vizibile, ci mai degrabă de poruncile și promisiunile lui Dumnezeu.

Sacrificiul

Recunoaștem că sacrificiul personal și dedicarea lui Isus Hristos sunt esențiale pentru ducerea la îndeplinire a trimiterii dumnezeiești. Acceptăm faptul că dedicarea noastră față de Hristos va include greutăți și neajunsuri, dar facem aceasta cu toată voința pentru a transmite dragostea lui Dumnezeu unei lumi nevoiașe.

Părtășia

Suntem o părtășie a oamenilor lui Dumnezeu ce provin din medii diverse. De aceea nu permitem un accent pe prejudecățile naționale, rasiale, exclusivități denominaționale sau doctrinare în viața și lucrarea CLC. Credem că în părtășia noastră, voia lui Dumnezeu poate fi cunoscută în toate aspectele lucrării Sale. Acceptăm învățăturile lui Hristos că proba uceniciei noastre este dragostea pe care o avem unii față de ceilalți. Principiul părtășiei în CLC înseamnă că fiecare membru trebuie să fie sensibil la nevoile și bunăstarea celorlalți și să poarte poverile celorlalți în spiritul dragostei.

Sfințenia

Credem că suntem chemați la un stil de viață ce Îl onorează pe Dumnezeu. Recunoaștem că acest lucru este imposibil de realizat fără implicarea activă a puterii Duhului Sfânt în viețile noastre. Ne dedicăm lui Dumnezeu și Îi dăm voie să lucreze în și prin noi.

Mărturisirea de credință

CLC aderă la următoarea mărturisire de credință:

  1. Credem în Sfintele Scripturi așa cum au fost date de Dumnezeu, inspirate divin, infailibile, cu totul de încredere și autoritatea supremă în toate aspectele ce țin de credință și conduită.
  2. Credem într-un singur Dumnezeu, Creator și Susținător al tuturor lucrurilor, existent veșnic în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
  3. Credem în deitatea și umanitatea Domnului nostru Isus Hristos, nașterea Sa din fecioară și viața fără păcat, minunile Sale, moarta Sa substituționară și răscumpărătoare pe cruce, învierea Sa în trup, înălțarea Sa la dreapta Tatălui, lucrarea Lui de mijlocire și revenirea Sa personală în putere și glorie.
  4. Credem în condiția păcătoasă și vina întregii omeniri de la Cădere, care supune întreaga umanitate mâniei lui Dumnezeu și condamnare.
  5. Credem în răscumpărarea prin sângele Domnului nostru Isus Hristos și regenerarea prin Duhul Sfânt ca și aspecte estențiale pentru mântuirea oamenilor pierduți și păcătoși.
  6. Credem în justificarea păcătosului doar prin harul lui Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Isus Hristos.

Conținutul acestui website este proprietatea S.C. Librăria CLC S.R.L. Nici o parte a acestui website nu poate fi reprodusă fără acordul prealabil în scris al S.C. Librăria CLC S.R.L. str. Constantin Brâncoveanu 37, Brașov, România. Tel.: +40 268 472 474. CLC România face parte din organizația CLC International