Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Ramaneti in Hristos de Andrew Murray - fragment


Distribuie
Ramaneti in Hristos de Andrew Murray - fragment

HRISTOS A FOST FĂCUT PENTRU NOI SFINŢENIE

„Iar din El voi sunteţi în Hristos Isus, care a fost făcut pentru noi înţelepciune  de la Dumnezeu, şi dreptate, şi sfinţenie, şi răscumpărare.” - 1 Corinteni 1:30 (trad. Cornilescu 1931)

„Pavel... către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi” – în acest fel începe capitolul, spunându-ne că Hristos este sfinţenia noastră. În Vechiul Testament credincioşii erau numiţi cei îndreptăţiţi; în Noul Testament ei sunt numiţi sfinţi, cei sfinţiţi în Hristos Isus. Sfânt înseamnă mai mult decât îndreptăţit. Sfinţenia lui Dumnezeu se referă la esenţa fiinţei Lui; iar dreptatea, la felul cum lucrează El cu creaturile Sale. Pentru om îndreptăţirea este doar o treaptă spre sfinţenie. Prin ea el poate să se apropie cel mai mult de perfecţiunea lui Dumnezeu (a se compara Matei 5:48; 1 Petru 1:16). Îndreptăţirea se putea întâlni în Vechiul Testament, în timp ce sfinţenia era doar simbolizată; doar în Isus Hristos Cel sfânt şi în poporul Său, în cei sfinţiţi ai Lui, a fost realizată pentru prima dată.

La fel ca în toată Scriptura – iar textul nostru nu face excepţie – şi în cazul experienţei personale, îndreptăţirea precede sfinţirea. Când credinciosul Îl găseşte pe Hristos ca dreptate a lui, el are o aşa mare bucurie de noua descoperire, încât problema sfinţirii nu îl prea preocupă. Dar, pe măsură ce creşte, dorinţa după sfinţire începe să se facă simţită şi el caută să afle ce oferă Dumnezeul lui pentru a împlini acea nevoie. O cunoaştere superficială a planului lui Dumnezeu duce la ideea că, deşi justificarea este lucrarea lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos, sfinţirea este lucrarea noastră pe care trebuie s-o facem cu ajutorul Duhului Sfânt şi sub influenţa mulţumirii pe care o simţim fiindcă  am  fost  eliberaţi. 

Dar creştinul serios va descoperi curând că mulţumirea nu este îndeajuns pentru a-i da putere. Când se va gândi că poate va primi această putere după mai multă rugăciune, el descoperă că, deşi rugăciunea este necesară, ea nu este suficientă. Deseori, credinciosul se luptă fără speranţă ani de zile până când ascultă învăţătura Duhului, care-L glorifică din nou pe Hristos şi îi descoperă că Hristos, sfinţenia noastră, poate fi însuşit doar prin credinţă.  

În planul lui Dumnezeu, Hristos a devenit sfinţenia noastră – aşa spune textul nostru. Sfinţenia este natura lui Dumnezeu şi numai acela pe care îl ia Dumnezeu în stăpânire şi îl umple cu Sine este sfânt. Răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea: „Cum poate omul păcătos să devină sfânt?” este: „În Hristos, Sfântul lui Dumnezeu.” În El, cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, sfinţenia lui Dumnezeu s-a revelat prin întrupare şi a fost făcută accesibilă omului. „Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr”, a spus Isus. Pentru noi nu există nicio altă cale de a deveni sfinţi decât fiind părtaşi sfinţeniei lui Hristos. Şi nu este altă cale de realizare a acestui lucru decât prin unirea noastră spirituală, personală, cu El, ca, prin Duhul Lui cel Sfânt, viaţa Lui sfântă să se reverse în noi. „Din El voi sunteţi în Hristos, care a fost făcut pentru noi... sfinţenie.” Rămânerea prin credinţă în Hristos, sfinţenia noastră, este simplul secret al unei vieţi sfinte. Măsura sfinţirii va depinde de măsura rămânerii în El; pe măsură ce sufletul învaţă să rămână deplin în Hristos, promisiunea se împlineşte din ce în ce mai mult: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin.”  

Pentru a ilustra această relaţie dintre măsura de rămânere şi măsura de sfinţire experimentată, să ne gândim la procesul altoirii, acel simbol semnificativ al unirii noastre cu Isus. Ilustraţia ne este sugerată de cuvintele Mântuitorului: „Faceţi pomul bun şi rodul lui bun.” Eu pot altoi un pom astfel încât doar o ramură să facă rod bun, în timp ce multe dintre ramurile naturale să rămână şi să continue să producă vechile fructe – simbolizând astfel un credincios în care doar o mică parte a vieţii este sfinţită, dar în care, din ignoranţă sau din alte motive, viaţa carnală are încă, în multe privinţe, stăpânire deplină. Sau pot altoi un pom astfel încât fiecare ramură să fie tăiată şi întregul pom să fie înnoit pentru a produce fructe bune; şi totuşi, dacă nu veghez la tendinţa tulpinilor de a da lăstari, ei pot apărea şi creşte puternici din nou, răpindu-i noului altoi puterea de care are nevoie, făcându-l astfel slab. Aşa sunt creştinii care, deşi aparent sincer convertiţi, lasă totul şi-L urmează pe Hristos, şi totuşi, după un timp, din neveghere, permit vechilor obiceiuri să recâştige teren, iar viaţa şi roada acelor creştini sunt firave. Dar dacă vreau un pom în întregime bun, îl iau de tânăr şi, curăţindu-i trunchiul prin tăiere până la nivelul solului, îl altoiesc exact acolo unde iese din sol. Urmăresc apoi orice mugur pe care vechea natură  l-ar mai putea da până când seva din vechile rădăcini este transmisă neîntrerupt în noul trunchi, aşa încât vechea viaţă este în întregime cucerită şi acoperită de noua viaţă. Am acum un pom complet reînnoit – imaginea creştinului care a învăţat, printr-o consacrare totală, să-I predea totul lui Hristos şi, printr-o credinţă din toată inima, să rămână deplin în El.   

Dacă, în acest ultim caz, vechiul pom a fost o fiinţă înţeleaptă care a putut coopera cu grădinarul, care ar trebui să fie cuvintele acestuia către pom? El ar spune cam aşa: „Predă-te întru totul acestei naturi noi cu care te-am investit. Reprimă orice tendinţă a vechii naturi de a da muguri sau lăstari. Lasă ca toată seva ta şi toate puterile vieţii tale să se concentreze în acest altoi luat din frumosul pom de colo – acest altoi pe care l-am pus în tine. Aşa vei face fructe dulci şi multe.” Iar răspunsul acestuia către grădinar ar fi: „Când mă vei altoi, o, să nu cruţi nicio ramură. Fă ca tot ce ţine de vechiul sine, chiar cel mai mic mugur, să fie distrus, ca să nu mai trăiesc în viaţa mea cea veche, ci, în acea viaţă care a fost tăiată, şi adusă, şi pusă în mine, să pot fi în întregime nou şi bun.” Şi dacă vei mai întreba după aceea pomul reînnoit, care aduce multă roadă, ce poate spune despre sine, răspunsul său ar fi: „În mine, adică în rădăcinile mele, nu locuieşte nimic bun. Sunt permanent înclinat spre rău; seva pe care o iau din sol este în natura ei coruptă şi gata să se manifeste prin producerea de fructe rele. Dar, deoarece grădinarul înţelept m-a îmbrăcat deja cu o nouă viaţă, când seva se ridică în lumina soarelui pentru a se dezvolta în fruct, ea este purificată şi toate puterile mele sunt reînnoite pentru a aduce fructe bune. Eu, aşadar, trebuie să rămân în ceea ce am primit. El are grijă ca să fie distrus şi îndepărtat orice mugur pe care vechea natură l-ar mai putea da.” 

Creştine, nu te teme să revendici promisiunile lui Dumnezeu de a te face sfânt. Nu asculta de gândul că depravarea firii tale vechi face din sfinţenie o imposibilitate. Într-adevăr, în firea ta pământească nu locuieşte nimic bun şi acea fire, deşi crucificată cu Hristos, nu este încă moartă, ci continuă să caute să se impună şi să te ducă înspre rău. Dar Tatăl este Viticultorul – Grădinarul. El a altoit viaţa lui Hristos în viaţa ta. Acea viaţă sfântă este mai puternică decât viaţa ta rea şi, sub atenta grijă a Grădinarului, acea nouă viaţă poate înăbuşi lucrările vieţii rele din tine. Da, natura rea este acolo cu tendinţa ei neschimbată de a se ridica şi de a se manifesta. Dar şi natura nouă este acolo, de asemenea – Hristosul cel viu, sfinţenia ta, e mereu acolo – şi, prin El, toate puterile tale pot fi sfinţite pe măsură ce se ridică la viaţă şi sunt făcute să aducă roade pentru gloria Tatălui. 

Şi acum, dacă vrei să trăieşti o viaţă sfântă, rămâi în Hristos, sfinţenia ta. Priveşte la El, Sfântul lui Dumnezeu, făcut om pentru a ne putea comunica sfinţenia lui Dumnezeu. Ascultă de Scriptură când zice că în tine este o nouă natură, un nou om creat în Hristos Isus în neprihănire şi adevărată sfinţenie. Aminteşte-ţi că această natură sfântă din tine este aptă, în mod deosebit, să trăiască o viaţă sfântă şi să îndeplinească toate îndatoririle sfinte, în acelaşi fel în care şi vechea natură era aptă să facă rău. Înţelege, de asemenea, că această natură sfântă din tine îşi are rădăcina şi viaţa în Hristosul din ceruri şi ea poate creşte şi deveni puternică doar când legătura dintre ea şi sursa ei este neîntreruptă. Şi, mai presus de orice, crede ferm că Isus Hristos Însuşi este încântat să menţină acea nouă natură în tine şi să-i dea din propria Lui putere şi înţelepciune pentru a funcţiona.   

Lasă ca acea credinţă să te conducă zilnic la predarea totală a încrederii în tine însuţi şi la mărturisirea totalei stricăciuni a tot ceea ce este natural în tine. Las-o ca să te umple cu o încredere liniştită şi fermă că tu eşti capabil, într-adevăr, să faci ceea ce Tatăl aşteaptă de la tine în calitate de copil al Său, pentru că sub legământul harului Îl ai pe Hristos, care te întăreşte. Las-o să te înveţe să te aduci pe tine şi slujirea ta pe altar ca jertfă spirituală, sfântă şi plăcută în ochii lui Dumnezeu – de o dulce mireasmă. Nu privi viaţa de sfinţenie ca pe o constrângere sau ca pe un efort, ci ca pe dezvoltarea naturală a vieţii lui Hristos în tine! Şi lasă, încă o dată, credinţa liniştită, plină de speranţă şi de mulţumire să te asigure ferm că tot ce ai nevoie pentru o viaţă sfântă îţi va fi dat, cu siguranţă, din sfinţenia lui Isus. Astfel vei înţelege şi vei dovedi ce înseamnă să rămâi în Hristos, sfinţenia noastră.

Scrie o recenzie

Trebuie să fii autentificat pentru a comenta.

Produse menționate sau prezentate în această postare
Rămâneţi în Hristos
Andrew Murray

Aţi experimentat vreodată intimitatea reală cu Hristos? În această carte bazată pe textul din Ioan 15:1-12, Andrew Murray ne conduce într-o experienţă complet nouă şi binecuvântată a părtăşiei şi comuniunii cu Hristos. Învăţaţi secretele rămânerii în Viţă, astfel încât credinţa voastră să fie mereu proaspătă, viguroasă şi în continuă creştere. Rămâneţi în Viţă!

Prețul nostru: 27,00 RON
Prețul tău: 27,00 RON

Categorii