Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Biserica vie
Biserica vie

Biserica vie

Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

21,00 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

Este absolut esenţial ca o biserică să se vadă pe sine ca o instituţie pentru gloria lui Dumnezeu!

Şi, pentru a face lucrul acesta, afirmă Dr. MacArthur, biserica locală trebuie să adere fără şovăire la principiile biblice de conducere. Cristos n-a intenţionat niciodată ca poziţiile de conducere dintr-o biserică să fie dobîndite ca urmare a vîrstei, cu bani sau moştenite prin legături de familie. El nu i-a comparat niciodată pe liderii bisericii cu nişte monarhi care stăpînesc, ci mai degrabă cu nişte păstori umili. Nu cu nişte celebrităţi strălucitoare, ci cu nişte servitori care se ostenesc muncind.

John MacArthur, pastor-învăţător la Grace Community Church de lîngă Los Angeles, prezintă lecţii fundamentale şi principii de bază privind conducerea unor biserici locale vii, autonome.

Cartea sa este valoroasă nu numai pentru pastori şi prezbiteri, ci şi pentru oricine doreşte ca biserica să fie ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie.

Introducere
Păstori şi constructori

Anatomia unei biserici

1. Structura scheletului
O concepţie înaltă despre Dumnezeu
Autoritatea absolută a Scripturii
învăţătura sănătoasă
Sfinţenia personală
Autoritatea spirituală

2. Organele interne
Supunerea
Umilinţa
Iubirea
Unitatea
Consimţămîntul de a servi
Bucuria
Pacea
Mulţumirea
Disciplina de sine
Responsabilitatea
Iertarea
Dependenţa
Flexibilitatea
O dorinţă de creştere
Fidelitatea
Speranţa

3. Muşchii
Predicare şi învăţătură
Evanghelizare şi misiune
închinare
Rugăciune
Formarea discipolilor
Păstorire
Lucrare în familii
Instruire
Dărnicie
Comuniune
O privire spre exterior

4. Capul
El este Salvatorul
El este Păstorul
El este Suveranul
El este Sfinţitorul


Biserica dinamica

5. Modelul Bisericii Primare
înfiinţarea Bisericii
Lucrarea din Biserică
Conducerea Bisericii

6. Prezbiterii, diaconii, şi alţi membri ai bisericii
Prezbiterii
Diaconii
Adunarea

7. O privire asupra modelului din Tesalonic
O biserică salvată
O biserică dedicată
O biserică suferindă
O biserică cîştigătoare de suflete
O biserică care aşteaptă revenirea lui Iesus
O biserică statornică
O biserică supusă

8, Caracteristicile unei biserici eficiente
Lideri pioşi
Scopuri şi obiective funcţionale
Formarea de discipoli
O influenţă bună asupra societăţii
Membrii activi ai bisericii
Grijă unii pentru alţii
Devotament faţă de familie
învăţătura şi predicarea biblică
Un asentiment de a se schimba
O credinţă mare
Sacrificiu
închinare

9. Chemarea bisericii
Chemaţi înainte: Alegere
Chemaţi afară: Răscumpărare
Chemaţi din: Sfinţire
Chemaţi la: Identificare Chemaţi sub: Revelaţie
Chemaţi cu: Unificare
Chemaţi spre: Glorificare
Chemaţi pentru: Proclamare

10. Lucrarea Domnului în felul Domnului
O viziune pentru viitor
Flexibilitate
Un angajament la temeinicie
Un angajament faţă de lucrarea actuală
O acceptare a împotrivirii ca provocare
Un spirit de echipă
O sensibilitate faţă de conducerea Spiritului în alţii
Calităţile unui serv excelent

11. Spiritul seducerii
Previzibilitatea apostaţilor
Timpul apostaziei
Sursa apostaziei
Caracterul apostaţilor
Învăţătura apostaţilor
Erezia apostaţilor

12. Îndatoririle lucrătorilor creştini
Servul excelent avertizează cu privire la erezii
Servul excelent este versat în studiul biblic
Servul excelent evită influenţa unei învăţături nesfînfe
Servul excelent se disciplinează pe sine în sfinţenia personală
Servul excelent se angajează la o muncă grea
Servul excelent dă învăţătură cu autoritate
Servul excelent este un model de virtute spirituală
Servul excelent face o lucrare biblică temeinică
Servul excelent îşi îndeplineşte chemarea
Servul excelent este total absorbit de lucrarea lui
Servul excelent progresează continuu în creşterea lui spirituală

13. Păstorirea turmei lui Dumnezeu
Păstorii sunt salvatori
Păstorii sunt conducători
Păstorii sunt veghetori
Păstorii sunt ocrotitori
Păstorii sunt mîngîietori
O zi în viaţa unui păstor
Păstorul-şef
De la analogie la realitate

Anexe

1. Răspunsuri la întrebări cheie privind prezbiterii
Care este înţelegerea corectă a termenului prezbiter?
Cum este folosit termenul prezbiter cu referire la biserică?
Ce are de-a face noţiunea de prezbiter cu un episcop sau pastor?
Care este rolul unui prezbiter?
Ce condiţii trebuie să îndeplinească un prezbiter?
Pot femeile să lucreze ca prezbiter?
Cum trebuie ordinaţi prezbiterii?
Ar trebui ca prezbiterii să fie sprijiniţi financiar de către biserică?
Este pastoratul o lucrare în echipă?
Conducerea prin prezbiteri elimină oare rolul unui lider special?
În ce relaţie sunt prezbiterii cu credincioşii din biserică?

2. Răspunsuri la întrebări cheie privind diaconii
Cum este folosit în Noul Testament cuvîntul diacon?
La ce fel de lucrare se referă cuvîntul grec pentru „diacon"?
Vorbeşte oare Noul Testament despre funcţia de diacon în biserică?
Este denumit cineva diacon în Noul Testament?
Nu vorbeşte Faptele apostolilor 6 despre diaconi?
Dacă bărbaţii din Fapte 6:5 n-au fost diaconi, atunci ce-au fost?
Există vreun pasaj biblic care să vorbească despre funcţia de diacon?
Ce anume îl califică pe un credincios ca diacon?
Ce spune Biblia despre diaconiţe?
Care este deosebirea dintre prezbiteri şi diaconi?

3. Condiţii necesare pentru conducerea spirituală
„Ireproşabil" - el este un om cu un caracter incontestabil
„Soţul unei singure soţii" - puritate sexuală
„Cumpătat" - el nu se dedă la excese '
„Ponderat" - el este disciplinat
„Binecrescut"' - el este bine organizat
„Primitor de oaspeţi" - el este ospitalier
„Apt să înveţe pe alţii" - el este un învăţător calificat
„Nu dedat la vin" - el nu este un băutor
„Nu bătăuş" - el nu este violent
"Răbdător" - el iartă uşor greşelile oamenilor
„Nu scandalagiu" - el nu este certăreţ
„Nu lacom" - el nu iubeşte banii
„Unul care conduce bine" - el are o familie temătoare de Dumnezeu
„Nu un convenit recent" - el este un creştin matur
„O bună mărturie de la cei dinafară" - el e respectat de necreştini

4. Elemente de disciplină a bisericii
Locul disciplinei
Scopul disciplinei
Persoana care exercită disciplina
Provocarea disciplinei
Procesul disciplinei
Puterea disciplinei

5. Restabilirea unui frate care a păcătuit
Ridică-l
Susţine-l
Edifică-l

6. Ar trebui oare sa fie restabiliţi liderii căzuţi?

7. Pericolul învăţăturii greşite
Reamintirea făcută învăţătorilor adevăraţi
Evitarea învăţăturii greşite

Index de pasaje biblice

ISBN: 9736940578
Cod produs: 4256
Dimensiuni: 145 x 205 x 10 mm
Legare: SC
Număr pagini: 264
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.

John MacArthur
John MacArthur

John Fullerton MacArthur Jr. (s-a născut la 19 iunie 1939), unul dintre cei mai importanți teologi și predicatori contemporani din Statele Unite, este autorul a numeroase cărți care s-au bucurat de un succes deosebit în rândul cititorilor, influențând viața a milioane de oameni.
Autorul este pastor-învățător al bisericii Grace Community Church din Sun Valley, California, și președinte al The Master's College and Seminary. De asemenea, e președintele misiunii "Grace to You", care produce programul de radio purtând același nume, precum și o mulțime de materiale tipărite, audio și resurse pe internet ce răspândesc bine-cunoscuta învățătură a lui John MacArthur, bazată pe studiul verset cu verset al textelor biblice. 
John MacArthur a realizat și notele din Biblia de Studiu MacArthur. 

John și soția lui, Patricia, au crescut patru copii și acum au 13 nepoți.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: