Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Cunoaşte Adevărul - manual de doctrină creştină, ediţia a doua
Cunoaşte Adevărul - manual de doctrină creştină, ediţia a doua

Cunoaşte Adevărul - manual de doctrină creştină, ediţia a doua

 
0,0 (0 vot(uri))
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

53,00 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

„VEŢI CUNOAŞTE ADEVĂRUL", A ZIS ISUS, „ŞI ADEVĂRUL VĂ VA FACE SLOBOZI."
Creştinii au dobândit deja o anumită cunoaştere a lui Dumnezeu şi a adevărului Său. Pe măsură ce ne prezintă marile teme ale Cuvântului lui Dumnezeu şi ne explică modul în care acestea se armonizează împreună, acest manual ne va ajuta să creştem în cunoaşterea Sa aducătoare de mântuire.
Fiecare capitol analizează o anumită faţetă a adevărului biblic şi încurajează la studiu suplimentar prin referiri la diferite texte din Scriptură, întrebări formulate pentru a iniţia discuţii şi bibliografie pentru lectură suplimentară.

Părţile principale se încheie cu reflecţii practice despre felul în care suntem provocaţi şi determinaţi de către învăţătura Bibliei să-L adorăm pe Dumnezeul cel viu.
Pe lângă bibliografia actualizată pe care ne-o oferă, această nouă ediţie ţine seama de progresul recent înregistrat în gândirea seculară şi creştină.
Prin modul în care este alcătuită, lucrarea Cunoaşte Adevărul reprezintă un excelent manual de doctrină.

„Este un privilegiu să recomand acest inteligent, clar şi util rezumat al credinţei creştine de bază."
]. I. Packer

Cuprins
Cuvânt înainte
Prefaţă la prima ediţie.
Prefaţă la ediţia nouă
Introducere
Bibliografie generală
Abrevieri

Partea I
Autoritatea finală în probleme de credinţă.
1. Autoritatea
înţelesul conceptului de autoritate
Sursa autorităţii
2. Revelaţia
Importanţa revelaţiei
Probabilitatea revelaţiei
Revelaţie generală
Revelaţie specială
3. Scriptura.
Biblia: Forma materială a revelaţiei speciale
Motive pe baza cărora putem accepta
Biblia ca fiind Cuvântul Scris al lui Dumnezeu
Inspiraţia
Canonul Scripturilor
Alte subiecte
Hermeneutica: ştiinţa interpretării Scripturii
Aplicaţie

Partea II
Doctrina despre Dumnezeu
4. Fiinţa lui Dumnezeu
Bazele unui teism creştin
„Dovezi" raţionale pentru existenţa lui Dumnezeu
Apologii presupoziţionale
Evaluarea abordării raţionale
5. Dumnezeu Sfânta Treime
Baze biblice
înţelegerea doctrinei
Importanţa acestei doctrine
6. Atribute sau perfecţiuni ale lui Dumnezeu
Gloria lui Dumnezeu
Caracterul de Domn al lui Dumnezeu
Sfinţenia lui Dumnezeu
Dragostea lui Dumnezeu
7. Lucrarea de creare
Creaţie „din nimic"
Creaţie continuă
O problemă de limbaj
Iniţiativa ştiinţifică
Minunile
Problema originilor
Crearea lumii spirituale
8. Lucrarea suverană
Dimensiunea suveranităţii
Deosebiri necesare
Suveranitatea lui Dumnezeu şi răul
Aplicaţie
Fiinţa şi natura lui Dumnezeu
Creaţie
Suveranitatea

Partea III
Păcatul şi omul
9. Natura umană de bază
întrebare perpetuă
Omenirea în relaţie cu Dumnezeu
Omenirea în relaţie cu ea însăşi: natura omului
Persoanele în relaţie cu apropiaţii lor
Omenirea în relaţie cu ordinea creată
Omenirea în relaţie cu timpul
10. Omul căzut în păcat.
Căderea omului.
Natura şi dimensiunea păcatului
Efectele păcatului.
Alte probleme.
Rezumat
11. Omenirea în har
Isus Cristos Dumnezeul - Om.
Aplicaţie
Natura umană esenţială
Omenirea căzută în păcat
Omenirea în har
Omenirea în glorie

Partea IV
Persoana şi lucrarea lui Cristos
13. Umanitatea lui Isus Cristos
Viaţa sa religioasă
Cunoaşterea Sa limitată
Ispitirea
Post-înviere
14. Divinitatea lui Isus Cristos
Afirmaţii directe despre divinitate
Identitatea lui Isus cu Yahweh/Iehova
Alte dovezi aduse de Evanghelie
Concluzia acestei mărturii
15. O singură Persoană
Dezbaterile timpurii
Alte concepte importante
Interpretări moderne
Comentarii ulterioare
16. Lucrarea lui Cristos: învăţătura biblică
Ispăşirea din timpul Vechiului Testament
Isus Mesia
17. Lucrarea lui Cristos: perspective istorice
Interpretări obiective
Interpretări subiective
Interpretări moderne
Pluralism
Aplicaţie
Persoana lui Cristos
Moartea lui Cristos
învierea lui Cristos
înălţarea lui Cristos

Partea V
Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt
18- Persoana Duhului.
învăţătura Noului Testament
19. Duhul promisiunii
Duhul înainte de venirea lui Cristos
Duhul şi Cristos
20. Duhul şi începuturile creştine
Temelia: Harul lui Dumnezeu
Esenţa: Unirea cu Cristos prin Duhul
21. Duhul şi maturizarea creştină
Nădejdea
Siguranţa
Perseverarea
Mijloace şi scop
22. Perspectiva istorică: Duhul Sfânt în vremea de azi.
Aplicaţie
Dumnezeu şi slujirea Sa
Lumea şi responsabilităţile ei
Noi şi perspectivele noastre

Partea VI
Biserica
23. Identitatea Bisericii
Imagini biblice ale Bisericii
Caracteristici ale adevăratei Biserici
24. Funcţia Bisericii
închinarea
Părtăşia
Slujirea
Mărturia
25. Viata Bisericii
Cuvântul lui Dumnezeu.
Sacramentele
Rugăciunea
Părtăşia.
Suferinţa
26. Biserica de-a lungul istoriei
Forme de organizare
Perspective istorice
Viitorul Bisericii
Aplicaţie
Importanţa Bisericii
Funcţiile Bisericii
Viaţa Bisericii
Nu uitaţi să visaţi

Partea VII
Lucrurile de pe urmă
27. împărăţia lui Dumnezeu
Contextul Vechiului Testament
Isus şi împărăţia
învăţătura de mai târziu a Noului Testament
împărăţia lui Dumnezeu şi experienţa creştină..,
28. Cea de-a doua venire a lui Cristos
Termenii Noului Testament
Pasaje biblice
Natura celei de-a doua veniri
Scopul celei de a doua veniri
Vremea celei de-a doua veniri
Subiecte relaţionate
29. Starea finală
Moartea
Starea intermediară
învierea
Judecata
Iadul
Viaţa viitoare
30. Locul lucrurilor de pe urmă în gândirea creştină
Primele secole
Evul Mediu
Reforma
Secolul al XlX-lea
Zilele noastre
Aplicaţie
Nădejde
Mângâiere
Sfinţenia
Acţiune
Ru gaciunea
Vegherea
Dragostea
Lauda

ISBN: 9789738448223
Cod produs: 5919
Dimensiuni: 150 x 230 x 25 mm
Legare: sc
Număr pagini: 386
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: