Contul tău

Magazinele CLC sunt redeschise. Vă așteptăm în librării și în continuare pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0783 056 025.

10% reducere la toate Bibliile, în limita stocului disponibil.

 

Consiliere şi psihoterapie pastorală

Consiliere şi psihoterapie pastorală

  0.00
Poți acorda notă acestui produs dacă intri în cont
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 100 lei!

Disponibil

Prețul nostru:  99,00 RON
Prețul tău:
99,00 RON

Descriere

„Ne aflăm în faţa unei grandioase opere de ştiinţă şi artă întrucât autorul, un umil slujitor al Cuvântului şi al fiinţei umane, înzestrat cu har de la Dumnezeu, trădează formaţia sa enciclopedică în ştiinţele medicale, teologice şi socio-umane. Fascinaţia tratatului de faţă este dată atât de iscusinţa transpunerii în cuvinte a experienţei practice, de câteva decenii, a autorului, cât şi de capacitatea de a sintetiza contribuţiile şcolilor laice şi creştine în domeniul psihoterapiei şi consilierii. Un autor cu o incontestabilă pregătire teoretică şi practică care susţine valenţele vindecătoare ale credinţei, rugăciunii şi importanţa acordată dimensiunii spirituale a fiinţei umane. Sunt convins de faptul că lucrarea de faţă a apărut la împlinirea vremii şi că ea va deveni, în scurt timp, extrem de utilă în formarea teoretică şi practică a multor păstori, preoţi, medici, psihologi şi asistenţi sociali."
Lect.univ.dr. Doru Buzducea Fac. Sociologie şi Asist. Soc. - Univ. Buc.

„Acest volum impresionant este pus la dispoziţia celor care doresc să-şi ajute semenii şi se simt datori să o facă într-un mod avizat, disciplinat şi responsabil. Autorul este cu totul îndreptăţit să ne fie ghid datorită experienţei sale creştine şi clinice, în virtutea competenţelor sale teologice, filosofice şi medicale. Consilierii cu experienţă pot să consulte capitolele care îi interesează, iar mulţi creştini vor citi cartea pentru a se înţelege mai bine pe ei înşişi în raporturile cu Dumnezeu şi cu semenii. Dar pentru cei care sunt la început de drum într-o profesiune de suport -pastori, psihologi, medici, asistenţi sociali, educatori - volumul în întregime reprezintă o lectură obligatorie. Fie ca dorinţa de a-şi ajuta semenii să le asigure energia pentru parcurgerea lui atentă, iar la sfârşit să fie mai motivaţi, mai iubitori, mai umili, aşa încât Marele iubitor de oameni să se manifeste prin ei."
Pastor Adrian Bocaneanu

Cuprins:

Cuvântul autorului
Referinţe
Conţinut

A. CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE GENERALĂ
Introducere
1. CADRUL CONCEPTUAL ŞI CULTURAL
1.1. Cadrul conceptual
1.2. Raporturi culturale - dintre biserică şi cultură, teologie şi psiho
consilierea pastorală şi psihoterapia seculară
1.3. Caracterul unic al Consilierii creştine
2. TEORIA GENERALĂ A CONSILIERII ŞI PSIHOTERAPIEI
2.1. Structura procesului terapeutic
2.1.1. Fazele consilierii
2.1.2. Modelul SIPEIS
2.1.3. Anamneză, evaluare, diagnostic
2.1.4. Obiectivele consilierii şi psihoterapiei
2.1.5. Categorii diagnostice psihopatologice - entităţi nosologice
2.1.6. Rolul şi funcţiile terapeutului
2.1.7. Relaţia terapeutică
2.1.8. Consilierea de susţinere şi suport
2.1.9. Tehnici şi metode în consiliere şi psihoterapie
2.1.10. Tehnici de bază în consiliere
2.1.11. Evitarea întreruperii premature a consilierii
2.1.12. Publicitatea disponibilităţii pentru consiliere
2.1.13. Utilizarea mijloacelor adjuvante
2.1.14. Consultul interdisciplinar şi deferirea către alte competenţe
2.1.15. Evaluarea eficienţei în consiliere şi psihoterapie
2.1.16. Scrutarea viitorului
2.2. Procesualitatea terapiei psihodinamice
2.2.1. Sistematizarea datelor anamnestice
2.2.2. Testarea realităţii
2.2.3. Relaţiile obiectuale
2.2.4. Catharsis-xA emoţional
2.2.5. Rezistenţa
2.2.6. Interpretarea
2.2.7. Clarificarea şi confruntarea
2.2.8. Regresia
2.2.9. Dezvoltarea şi schimbarea
2.2.10. Etiopatogeneză moral-spirituală
2.2.11. Defense: negare şi reprimare
2.2.12. Procesul schimbării
2.3. Modele psihoterapeutice
2.3.1. Modelul cognitiv-spiritual al lui Crabb
2.3.2. Modele confruntaţionale: noutetic
2.3.3. Procesul psihoterapiei creştine în relaţie cu celelalte orientări
2.3.4. Obiectivele psihoterapiei creştine
2.3.5. Alte şcoli psihoterapeutice utile
2.4. Psihoterapeutul
2.4.1. Caracteristicile terapeutice personale ale consilierului
2.4.2. Supervizarea
2.4.3. Sistemul de valori al terapeutului
2.4.4. Procesul devenirii şi maturizării terapeutice
2.4.5. Autenticitate şi autodezvăluire
2.4.6. Evitarea autoamăgirii
2.4.7. Evitarea supraimplicării
2.4.8. Contratransfer
2.4.9. Riscul epuizării profesionale
2.4.10. Optimizarea competenţei în domeniul sănătăţii
2.5. Consilierul
2.5.1. Motivaţia consilierului
2.5.2. Eficienţa consilierului
2.5.3. Vulnerabilitatea consilierului
2.5.4. Sexualitatea consilierului
2.5.5. Etica terapeutului creştin
2.5.6. Epuizarea consilierului
2.5.7. Capelanul sau consilierul consilierilor (Superviser-ul)
2.5.8. Calităţile necesare consilierului
2.5.9. Spiritualitatea consilierului - Epuizare
2.5.10. Stilul de viaţă al consilierului creştin
2.5.11. Tipologia consilierilor (Porter)
2.5.12. Calităţile fundamentale ale unui terapeut eficient
2.5.13. Supervizare: Consilierea consilierului
2.5.14. Perfecţionarea terapeutului
2.5.15. Grupurile pentru dezvoltare
2.5.16. Pastorul psihoterapeut
2.6. Consilierea de grup
2.7. Etică şi deontologie profesională
2.7.1. Principiile fundamentale ale codurilor de etică
2.7.2. Şapte paşi în luarea unei decizii etice corecte
2.7.3. Drepturi fundamentale ale pacienţilor
2.7.4. Relaţiile duale în practica terapeutică
2.7.5. Atingerea, ca parte a relaţiei terapeutice dintre client şi terapeut
2.7.6. Relaţia erotică şi sexuală cu clienţii
2.7.7. Recomandări pentru o practică deontologică
2.7.8. Sanders, fundamentele etice şi deontologice ale consilierii creştine
2.8. Şcoli şi orientări psihoterapeutice
2.8.1. Psihanaliza
2.8.2. Psihoterapia Adlenană
2.8.3. Terapia existenţială
2.8.4. Terapia centrată asupra persoanei sau rogeriană
2.8.5. Gestaltterapia
2.8.6. Terapia prin realism sau Realitytherapy
2.8.7. Behavior Therapy sau comportamentalismul
2.8.8. Terapia cognitiv-comportamentală, REBT - Raţional Er, Behavior Therapy. Elis
2.8.9. Terapia familială sistemică
2.8.10. Orientarea integrativă în psihoterapie
2.8.11. Tendinţa cître psihoterapia integrativă

B. CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE APLICATĂ
1. CONSILIEREA PERSONALĂ
1.1. Anxietatea
1.1.1. Clasificare
1.1.2. Sfânta Scriptură şi anxietatea
1.1.3. Cauzele anxietăţii
1.1.4. Teologia
1.1.5. Efectele anxietăţii
1.1.6. Consilierea în tulburările anxioase
1.1.7. Prevenirea anxietăţii
1.1.8. Concluzii legate de anxietate
1.2. Depresia
1.2.1. Semnele depresiei
1.2.2. Depresia în Sfânta Scriptură
1.2.3. Cauzele depresiei
1.2.4. Efectele depresiei
1.2.5. Consilierea în depresie
1.2.6. Consilierea în tentativa de suicid
1.2.7. Prevenirea depresiei
1.2.8. Concluzie
1.3. Consilierea în situaţii de criză
1.3.1. Natura şi dinamica crizelor
1.3.2. Biblia şi tipurile de criză
1.3.3. Intervenţiile în situaţii de criză
1.3.4. Obiective în consilierea anticriză
1.3.5. Consilierea informală în situaţie de criză
1.3.6. Modelul ABCD
1.3.7. Consilierea în crizele tranzitorii ale dezvoltării
1.3.8. Consultul în situaţii de criză
1.4. Mânia
1.4.1. Sfânta Scriptură şi mânia
1.4.2. Cauzele mâniei
1.4.3. Efectele mâniei
1.4.4. Strategii de consiliere
1.4..5. Prevenirea mâniei
1.5.1. Vinovăţia obiectivă
1.5.2. Vinovăţia subiectivă
1.5.3. Sfânta Scriptură şi vinovăţia
1.5.4. Cauzele vinovăţiei
1.5.5. Efectele vinovăţiei
1.5.6. Consilierea în vinovăţie
1.5.7. Prevenirea vinovăţiei
1.5.8. Concluzii privind vinovăţia
1.6. Singurătatea
1.6.1. Singurătatea cronică
1.6.2. Biblia şi singurătatea
1.6.3. Cauzele singurătăţii
1.6.4. Efectele singurătăţii
1.6.5. Consilierea pentru singuratici
1.6.6. Prevenirea singurătăţii
1.6.7. Concluzii legate de singurătate
1.7. Complexul de inferioritate
1.7.1. Biblia şi imaginea de sine
1.7.2. Cauzele complexului de inferioritate şi a imaginii de scăzute
1.7.3. Consilierea
1.7.4. Prevenirea complexului de inferioritate
1.7.5. Concluzii privind complexul de inferioritate
1.8. Tulburări psihice
1.8.1. Biblia şi tulburările psihice
1.8.2. Cauzele tulburărilor psihice
1.8.3. Sinuciderea
1.8.4. Efectele tulburărilor mentale
1.8.5. Perspectiva psihodinamică asupra psihopatologiei
1.8.6. Consilierea în tulburări psihice
1.8.7. Procesul de consiliere
1.8.8. Consilierea în situaţii de sinucidere
1.8.9. Prevenirea tulburărilor psihice, a afecţiunilor psihiatrice
1.8.10. Concluzii legate de tulburările psihice
1.9. Suferinţa fizică
1.9.1. Biblia şi suferinţa fizică
1.9.2. Cauzele bolii şi problemele conexe
1.9.3. Efectele suferinţelor fizice
1.9.4. Consilierea în suferinţa fizică
1.9.5. Consilierea simulanţilor şi hipocondriacilor
1.9.6. Prevenirea suferinţelor fizice şi a simptomatologiei psihologice însoţitoare
1.9.7. Concluzii legate de suferinţa organică, biologică
1.10. Doliu şi pierderi
1.10.1 Biblia şi doliu, separarea, despărţirea, pierderea
1.10.2 Cauzele doliului, bocirii
1.10.3. Anticiparea
1.10.4. Tipul de pierdere
1.10.5. Convingerile, credinţele
1.10.6. Background-ul şi personalitatea
1.10.7. Mediul social
1.10.8. Circumstanţele care însoţesc decesul
1.10.9. Barton, cauze care pot complica doliul
1.10.10. Efectele bocirii sau ale doliului
1.10.11. Consilierea în doliu şi pierderi
1.10.12. Prevenirea doliului patologic
1.10.13. Înainte de deces
1.10.14. Prevenţia în cazul decesului sau după moartea cuiva drag
1.10.15. Consilierea în situaţii de suferinţă fizică
1.10.16. Consilierea în stări terminale
1.11. Consilierea în suferinţa morală - aspecte etice, axiologice şi semnificaţie
1.11.1. Şase tipuri de probleme de conştiinţă
1.11.2. Terapia vinovăţiei obiective
1.11.3. Consideraţii privind metoda confruntaţională în consiliere
1.11.4. Neomoralismul, pericol în confruntare
1.11.5. Teoria lui L.Kohlberg asupra dezvoltării morale
1.11.6. Terapia de consolidare a unei conştiinţe sănătoase
1.12. Consilierea în aspecte spirituale
1.12.1. Sfânta Scriptură şi frământările spirituale
1.12.2. Cauzele problemelor spirituale
1.12.3. Diagnosticul şi tratamentul problemelor spirituale
1.12.4. Criterii şi strategii în diagnosticul şi terapia patologiei spirituale
1.12.5. Efectele problemelor spirituale
1.12.6. Consilierea în probleme spirituale
1.12.7. Obiectivele consilierii în aspecte religioase
1.12.8. Utilizarea resurselor spirituale şi religioase
1.12.9. Resursele spirituale ale consilierului
1.12.10. Prevenirea problemelor spirituale
1.12.11. Măsurile profilactice
1.12.12. Concluzii privind problemele spirituale
1.13. Consilierea în aspectele psihodezvoltării
1.13.1. Adolescenţa
1.13.2. Adultul tânăr
1.13.3. Maturitatea
1.13.4. Senectutea
2. CONSILIERE RELAŢIONALĂ
2.1. Relaţii interpersonale şi conflict
2.1.3. Efectele tulburărilor în relaţiile interpersonale
2.1.4. Consilierea în domeniul relaţiilor interpersonale
2.1.5. Recomandări privind o comunicare eficientă
2.1.6. Glosar al tehnicilor de comunicare eronată
2.1.7. Schimbarea mediului
2.1.8. Prevenirea relaţiilor interpersonale deficitare
2.1.9. Concluzii legate de relaţiile interpersonale
2.2. Alegerea partenerului de viaţă
2.2.1. Biblia şi alegerea partenerului de viaţă
2.2.2. Mecanismul alegerii
2.2.3. Consecinţele alegerii partenerului
2.2.4. Consilierea în alegerea partenerului
2.2.5. Concluzii
2.3. Consilierea premaritală
2.3.1. Sfânta Scriptură şi consilierea premaritală
2.3.2. Argumente în favoarea consilierii premaritale
2.3.3. Efectele consilierii premaritale
2.3.4. Procesul consilierii premaritale
2.3.5. Formatul consilierii premaritale
2.3.6. Prevenirea
2.3.7. Concluzii legate de consilierea premaritală
2.4. Consilierea maritală
2.4.1. Sănătatea femeii
2.4.2. Sfânta Scriptură şi problemele maritale
2.4.3. Modelul cognitiv creştin Worthington al relaţiei şi terapiei maritale
2.4.4. Cauzele problemelor maritale
2.4.5. Tipuri ale interacţiunilor maritale
2.4.6. Efectele problemelor maritale
2.4.7. Consilierea în probleme maritale
2.4.8. Prevenirea problemelor şi conflictelor maritale
2.4.9. Modalităţi de îmbogăţire a relaţiei maritale
2.4.10. Concluzii legate de problemele maritale
2.5. Consiliere familială
2.5.1. Sfânta Scriptură şi problemele familiale
2.5.2. Cauzele problemelor familiale
2.5.3. Efectele problemelor familiale
2.5.4. Psihoterapia şi consilierea în probleme familiale
2.5.5. Abordări în terapia maritală şi familială
2.5.6. Prevenirea problemelor familiale
2.5.7. Concluzii legate de problemele familiale
2.6. Consilierea parentală
2.6.1. Biblia şi creşterea copiilor
2.6.2. Cauzele problemelor de creştere a copilului
2.6.3. Efectele problemelor apărute în creşterea copiilor
2.6.4 Consilierea in probleme de creştere a copilului
2.6.5. Prevenirea problemelor de creştere a copilului
2.6.6. Concluzii privind creşterea copilului
2.7. Violenţă şi abuz
2.7.1. Biblia şi abuzul
2.7.2. Cauzele abuzului
2.7.3. Efectele abuzului
2.7.4. Consilierea în situaţii de abuz
2.7.5. Asistarea victimelor adulte ale incestului sau abuzului
2.7.6. Asistarea victimelor violului
2.7.7. Asistarea victimelor abuzului conjugal
2.7.8. Asistarea victimelor abuzului împotriva bătrânilor
2.7.9. Asistarea abuzatorilor
2.7.10. Aspecte etice
2.7.11. Prevenirea abuzului
2.7.12. Concluzii legate de abuz
3. CONSILIEREA ÎN ASPECTE SEXUALE
3.1. Sexualitate maritală
3.1.1. Aspecte generale
3.1.2. Introducere
3.1.3. Sfânta Scriptură şi sexualitatea maritală
3.1.4. Scurt istoric
3.1.5. Cauzele problemelor în sexualitatea maritală
3.1.6. Efectele dificultăţilor din sexualitatea maritală
3.1.7. Consilierea în probleme sexuale maritale
3.1.8. Sexualitatea maritală, principii
3.1.9. Prevenirea problemelor sexuale maritale
3.1.10. Concluzii legate de sexualitatea maritală
3.2. Sexualitate pre- şi extramaritală
3.2.1. Biblia şi sexualitatea extramaritală
3.2.2. Cauzele sexualităţii extramaritale
3.2.3. Efectele sexualităţii extramaritale
3.2.4. Principii ale sexualităţii premaritale
3.2.5. Consilierea în situaţii de activitate sexuală extramaritală
3.2.6. Prevenirea sexualităţii extramaritale
3.2.7. Concluzii legate de sexualitatea non-maritală
3.3. Planning familial
3.3.1. Biblia şi problemele sarcinii
3.3.2. Cauzele problemelor legate de sarcină
3.3.3. Efectul problemelor legate de sarcină
3.3.4. Consilierea în probleme de sarcină şi planning familial
3.3.5. Prevenirea problemelor legate de sarcină
3.3.6. Concluzii privind aspecte legate de sarcină şi planning
3.4. Homosexualitate
3.4.1. Sfânta Scriptură şi homosexualitatea

Proprietăţi

ISBN: 9789738751989
Cod produs: 5965
Dimensiuni:
170 x 245 x 50 mm
Legare: hb
Număr pagini: 910
Limbă: Română
Scrie o recenzie pentru acest produs

Comentarii

Pentru a trimite o recenzie trebuie să fiți autentificat(ă).


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: