Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Dumnezeul munţilor şi al văilor
Dumnezeul munţilor şi al văilor

Dumnezeul munţilor şi al văilor

 
0,0 (0 vot(uri))
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

49,00 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

1 Împărați 20:23. „Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: „Dumnezeul lor este un dumnezeu al munților; de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei in câmpie, si se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei.”

Prima carte a Împăraților vorbește despre Dumnezeul istoriei, care conduce evenimentele după legile Lui. Captivitatea babiloniană nu se datorează greșelilor politice sau militare, ci proliferării idolatriei și îndepărtării poporului de Dumnezeu. Câteodată fiii au distrus ceea ce au construit părinții lor, alteori copiii părinților eretici au devenit restauratorii închinării adevărate. Educația nu predestinează pe nimeni la o soartă nevrednică. Fiecare suportă consecințele faptelor personale. Însă Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare care Se duce în urma celor necredincioși și răsplătește pe cei ce-L iubesc. El rămâne credincios promisiunilor făcute și Cuvântului Său revelat.

CUPRINS

Cuvânt înainte
Introducere

1. Trăiască împăratul Solomon! (1 Împărați 1:5-10; 24-35)
I. Cei ce fac rău împărăției lui Dumnezeu – v. 5-10.
II. Cei care slujesc împărăția lui Dumnezeu – v. 25-31.
III. Cei care reprezintă împărăția lui Dumnezeu – v. 32-36.
Să discutăm!

2. Siguranța și consolidarea împărăției lui Dumnezeu (1 Împărați 2:1-12)
I. Prima condiție: Supunerea față de Cuvântul lui Dumnezeu – v. 1-4.
II. A doua condiție: nimicirea vrăjmașilor – v. 5-9.
Să discutăm!

3. Mesajul morții lui Ioab (1 Împărați 2:26-35)
I. Uciderea lui Abner – 2 Samuel 3:12-34
II. Uciderea lui Absalom – 2 Samuel 18:1-17
III. Uciderea lui Amasa – 2 Samuel 20:1-13
IV. Trecerea de partea lui Adonia – 1 Împărați 1:5-10. 2:28.
V. Învățătura: „nimeni să nu îți ia cununa” (Apocalipsa 3:11)
Să discutăm!

4. Cererea lui Solomon (1 Împărați 3:1-15)
I. Motivația cererii: Generozitatea lui Dumnezeu – 3:5. 13-14.
II. Fundamentul cererii: Credincioșia lui Dumnezeu – v. 6-8.
III. Conținutul cererii: dorința de a conduce cu înțelepciune poporul lui Dumnezeu – v. 9-12.
Să discutăm!

5. Ce nu a cerut Solomon? (1 Împărați 3:11; 2 Cronici 1:11-12)
I. Nu a cerut bogății, comori
II. Nu a cerut cinste
III. Nu a cerut moartea vrăjmașilor
IV. Nu a cerut viață lungă
Să discutăm!

6. Cele trei lecții. Construirea Templului (1 Împărați 7:1-15; 21-26)
I. Lecția omiterii – v. 1-12
II. Lecția împlinirii făgăduințelor: semnificația numelui stâlpilor – v. 13-15. 21-22
III. Lecția detaliilor – v. 23-26
Să discutăm!

7. Cele 3 paradoxuri. Inaugurarea Templului zidit de Solomon (1 Împărați 8:1-15. 25-30)
I. Descoperirea lui Dumnezeu și rămânerea Lui în anonimat – v. 1-12.
II. Credincioșia lui Dumnezeu și așteptările Sale – v. 25-26.
III. Inaccesibilitatea lui Dumnezeu și omniprezența Lui – v. 13-15. 27-30
Să discutăm!

8. Nevoi și dorințe. Contradicții. Rugăciunea lui Solomon (1 Împărați 8:31-43; 54-61)
I. Pedeapsa și iertarea (judecata și îndurarea) – v. 31-40
II. Nevoile individului și ale poporului (particulare și generale) – v. 41-43; 56-60
III. Nevoile prezentului și ale viitorului – v. 56-61
Să discutăm!

9 Domnia lui Solomon (1 Împărați 9:10-28)
I. Politica: Relația poporului Israel cu popoarele învecinate – v. 10-14
II. Apărarea națiunii: Pregătirea militară a lui Solomon – v. 15-24
III. Religie: Închinarea lui Solomon – v. 25
IV. Comerțul: Flota navală a lui Solomon – v. 26-28
Să discutăm!

10. Lumină pentru celelalte popoare (1 Împărați 10:1-13)
I. Mărturia despre slava lui Solomon – v. 6-9.
II. Profeția despre venirea păgânilor în Sion – v. 1-5. 10-13.
III. Acuzația că oamenii nu vin la Cineva mai mare decât Solomon – Matei 12:42
Să discutăm!

11. Părăsirea dragostei dintâi (1 Împărați 11:1-13)
I. Păcatul din inimă – v. 1-4.
II. Un păcat subtil și progresiv – v. 5-8.
III. Un păcat care stârnește mânia lui Dumnezeu – v. 9-13.
Să discutăm!

12. Divizarea împărăției (1 Împărați 11:43-12:19)
I. Prostia împăratului – 11:43-12:14
II. Suveranitatea lui Dumnezeu – v. 15.
III. Înstrăinarea poporului – v. 16-19
Să discutăm!

13. Păcatul lui Ieroboam (1 Împărați 12:25-33)
I. Cât de înșelătoare este inima omului! – v. 26.
II. Idolii sunt doar falsuri – v. 28-33
III. Omul nu poate fi fără Dumnezeu – v. 25-27. 132
Să discutăm! 133

14. Cuvântul lui Dumnezeu către Ieroboam (1 Împărați 13:1-10. 33-34.)
I. Propovăduirea cuvântului harului – v. 1-3.
II. Ilustrarea Cuvântului harului – v. 4-10.
III. Respingerea Cuvântului harului – v. 33-34.
Să discutăm!

15. Raportări la Cuvântul lui Dumnezeu (1 Împărați 13:11-32)
I. Ieroboam – cel care a auzit, dar nu a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu – v. 1-10.
II. Omul lui Dumnezeu din Iuda – cel care a vestit, dar nu a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu – v. 11-19.
III. Profetul din Betel – cel care n-a vestit Cuvântul lui Dumnezeu – v. 18.
IV. Leul – cel care a împlinit voia lui Dumnezeu – v. 20-32.
Să discutăm!

16. Viață de credință nesatisfăcătoare (1 Împărați 14:1-20)
I. Nu este îndeajuns să te rogi pentru vindecare, trebuie să te rogi pentru sfințire – v. 1-3.
II. Nu este îndeajuns să îți schimbi îmbrăcămintea: trebuie schimbată și inima – v. 4-6.
III. Nu este îndeajuns să auzi avertismentul: trebuie să îți schimbi atitudinea – v. 7-16.
IV. Nu este îndeajuns să știi despre Domnul: El trebuie să fie adorat – v. 17-20.
Să discutăm!

17. Umbra judecății peste casa lui Iuda (1 Împărați 14:21-31)
I. Mama lui Roboam – v. 21. 31.
II. Răspândirea idolatriei – v. 22-24.
III. Fățărnicia – v. 25-30.
Să discutăm!

18. Domnia nelegiuită a lui Abiam (1 Împărați 15:1-8)
I. Viața lui Abiam din perspectiva scriitorilor biblici – v. 1-2. 6-8. 2 Cronici 13.
II. Viața lui Abiam din propria sa perspectivă – v. 3.
III. Viața lui Abiam din perspectiva lui Dumnezeu – v. 4-8.
Să discutăm!

19. Răutatea lui Baeșa (1 Împărați 15:25-16:7)
I. Răutatea lui Baeșa, o unealtă prin care poate lucra Dumnezeu – v. 15:29-30. 34.
II. Schimbarea conducerii nu garantează schimbarea spirituală – v. 15:33-34.
III. Pedeapsa pentru răutatea lui Baeșa – v. 16:1-4.
IV. Responsabilitatea lui Baeșa – v. 16:7.
Să discutăm!

20. Raportarea lui Asa (1 Împărați 15:9-24)
I. Raportarea lui Asa la Domnul – v. 9-15.
II. Raportarea lui Asa la Baeșa și la Israel – v. 16.
III. Raportarea lui Asa la Ben-Hadad și la Siria – v. 18-24
Să discutăm!

21. Trei împărați nelegiuiți – Ela, Zimri și Omri (1 Împărați 16:8-28)
I. Căderea lui Ela – v. 8-14.
II. Cele șapte zile de domnie ale lui Zimri: succesul devine tragedie – v. 15-20.
III. Omri: victorii nesemnificative – v. 21-28.
Să discutăm!

22. Caracteristicile omului lui Dumnezeu (1 Împărați 17:1-16)
I. Ilie, cel care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu – v. 1-4.
II. Ilie, cel de care îngrijește Dumnezeu – v. 5-9.
III. Ilie, cel al cărui scop principal este misiunea – v. 10-12.
IV. Ilie, cel care experimentează minunile lui Dumnezeu – v. 13-16.
Să discutăm!

23. Credibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu (1 Împărați 17:17-24)
I. Nenorocirea văduvei – v. 17-18.
II. Rugăciunea lui Ilie – v. 19-22.
III. Învierea copilului – v. 23-24.
Să discutăm!

24. Diferențierea slujitorilor lui Dumnezeu (1 Împărați 18:1-19)
I. Ahab și Obadia – v. 1-6.
II. Obadia și Ilie – v. 7-15.
III. Ilie și Ahab – v. 16-19.
Să discutăm!

25. Judecată divină pe muntele Carmel (1 Împărați 18:20-40)
I. Recunoașterea adevăratului Dumnezeu – v. 20-21.
II. Unicitatea Adevăratului Dumnezeu – v. 22-29.
III. Harul și judecata Adevăratului Dumnezeu – v. 30-38.
Să discutăm!

26. Puterea rugăciunii (1 Împărați 18:41-46)
I. Școala rugăciunii – v. 41-42.
II. Secretul rugăciunii – v. 43-45.
III. Harul incredibil al lui Dumnezeu– v. 45b-46.
Să discutăm!

27. Depresia și tratamentul ei (1 Împărați 19:1-18)
I. Semnele depresiei – v. 1-4. 10. 14.
II. Tratarea depresiei – v. 5-9. 11-13. 15-18.
Să discutăm!

28. Chemarea lui Elisei (1 Împărați 19:19-21)
I. Cum are loc chemarea lui Elisei?
II. Care sunt rezultatele acestei chemări pe termen scurt?
III. Care sunt consecințele chemării lui Dumnezeu pe termen lung?
Să discutăm!

29. Dumnezeul munților și al văilor (1 Împărați 20:1-13; 21-22; 26-30)
I. Pretențiile impertinente ale lui Ben-Hadad
II. Prima victorie, prin care Ahab înțelege că Domnul este Dumnezeu
III. A doua victorie, prin care sirienii înțeleg că Domnul este și Dumnezeul văilor
Să discutăm!

30. Superficialitatea lui Ahab (1 Împărați 20:29-43)
I. Predarea lui Ben-Hadad
II. Profetul care-și ilustrează mesajul
III. Mâniosul Ahab
Să discutăm!

31. Via lui Nabot (1 Împărați 21:1-10; 15-21)
I. Dreptul de proprietate – v. 1-4.
II. Dorința de a avea puterea – v. 5-7.
III. Împlinirea dreptății – v. 8-10. 15-21.
Să discutăm!

32. O prietenie nepermisă (1 Împărați 22:1-4) [2 Cronici 18:1-3]
I. O încuscrire nepermisă – v. 2 Cronici 18:1-3.
II. O vizită nepermisă – v. 1-2.
III. O promisiune nepermisă – v. 3-4.
Să discutăm!

33. Căderea lui Iosafat (1 Împărați 22:5-28) [2 Cronici 18:4-27]
I. Neliniștea lui Iosafat – v. 5-14.
II. Lașitatea lui Iosafat – v. 15-18.
III. Nepăsarea lui Iosafat – v. 19-28.
Să discutăm!

34. Pieirea lui Ahab și izbăvirea lui Iosafat (1 Împărați 22:29-40) [2 Cronici 18:28-34]
I. Cine este neascultător de Cuvântul lui Dumnezeu se pierde singur – v. 34-40.
II. Cine alege întunericul va orbi – v. 29-30.
III. Cine cheamă Numele Domnului în ajutor este izbăvit – v. 31-33.
Să discutăm!

35. Corăbiile lui Iosafat (1 Împărați 22:48-50) [2 Cronici 20:35-37]
I. Ofir – simbolul visurilor și al dorințelor
II. Tars – simbolul planului și al imaginației
III. Ețion-Gheber – simbolul coșmarului și al destrămării visului
Să discutăm!


Cuvânt de încheiere

ISBN: 9786068247748
Cod produs: 16842
Dimensiuni: 150 x 227 mm
Număr pagini: 318
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: