Contul tău

Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0783 056 025.

Click&collect la magazin Brasov.

 

Eclesiastul
Eclesiastul

Eclesiastul

  0.00
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 100 lei!

Disponibil

Prețul nostru:  27,00 RON
Prețul tău:
27,00 RON

Înţelegem anevoie că din ciclul vicios al deşertăciunii nu se poate evada nici prin educaţie, nici prin plăceri, nici prin putere politică sau economică şi nici prin poziţii sociale. Atunci când existenţa noastră se reduce doar la sfera lucrurilor de „sub soare", totul este deşertăciune şi goană după vânt. Lumina înţelepciunii poate fi însă întrezărită dintr-o casă de jale. Acolo ne aducem aminte de sfârşitul oricărui om şi că scopul existenţei se reduce nu la ceea ce adunăm din deşertăciune, ci la ceea ce se adună în noi în timpul umblării prin ea.
Atunci când se rupe funia de argint, când se sfărâmă vasul de aur, când se sparge găleata la izvor şi când se strică roata la fântână, ţărâna se întoarce în pământ, cum a fost, iar duhul se-ntoarce la Dumnezeu, care l-a dat, ducând la judecată chipul ce s-a modelat în noi prin tocmai umblarea noastră în deşertăciunea lucrurilor de sub soare.

Cuprins

Prefaţă

O privire de ansamblu asupra cărţii

Eclesiastul, semnul pocăinţei lui Solomon?
0 întâlnire cu un Emil Cioran, nu cu un Petre Ţuţea
Un început bun nu garantează un sfârşit bun
Rugăciunea lui Manase: semnul pocăinţei acestuia
Să fie, oare, cartea Eclesiastul semnul pocăinţei lui Solomon?

Ce folos are omul din toată truda pe care şi-o dă sub soare?
1:1 Eclesiastul se prezintă
11:2 Concluzia Eclesiastului privind rostul vieţii sub soare
1 :3 întrebarea la care a căutat Eclesiastul răspuns
1:4-11 Sistemul de referinţă: „sub soare"
Întrebări recapitulative

Există cineva care să aibă şanse mai mari decât a avut Solomon?
1:12-15 Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, in Ierusalim
1:16-18 Deşertăciunea educaţiei
2:1-3 Deşertăciunea plăcerilor
2:4-8 Deşertăciunea realizărilor şi acumulărilor materiale
2:9 Deşertăciunea faimei şi măreţiei
2:10-11 în toate este numai deşertăciune şi goană după vînt
Întrebări recapitulative

Limitele sistemului de valori care pare să ordoneze sfera deşertăciunii
2:12-14a înţelepciunea este mai de folos decât nebunia
2:14b-16 Dar şi înţeleptul are aceeaşi soartă ca nebunul
2:17 Totul este deşertăciune şi goană după vânt
2:18-21 Tot rodul muncii noastre rămâne unuia care nu s-a ostenit pentru el
2:22-24a Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea
întrebări recapitulative

Deşertăciunea există prin voia lui Dumnezeu şi este controlată de El
2:24b-26 O prezenţă "incomodă" în sfera deşertăciunii
3:1 Fiecare lucru de sub soare îşi are vremea şi ceasul lui
3:2-8 Naşterea şi moartea, săditul şi smulsul...

3:9-10 Dumnezeu supune pe fiii oamenilor la îndeletnicirea umblării sub soare
3: l la Orice lucru El îl face frumos la vremea lui
3:1 lb A pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei
3:12-13 Fericirea de a mânca şi a bea spre slava lui Dumnezeu
3:14-15 Tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci
3:16-18 Dumnezeu va judeca toate lucrurile
3:19-22 Fără Dumnezeu, suntem ca nişte dobitoace care trăiesc doar ca să mănânce întrebări recapitulative

Deşertăciunea înstrăinării de Dumnezeu, de sine şi de semeni
4:1-12 Deşertăciunea însingurării
4:13-16 Deşertăciunea autosuficienţei nebunului
5:1-9 Deşertăciunea jertfei nebunilor
Întrebări recapitulative

Dumnezeu este Acela care îngăduie sau nu omului să se bucure de agoniseala lui
5:10-17 Cine iubeşte bogăţia multă nu trage nici un folos din ea
5:18-6:8 Faptul că ne bucurăm de lucrul mâinilor noastre este un dar de la Dumnezeu 6:9 Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite
6:10-12 Din pământ ai fost luat, şi în pământ te vei întoarce întrebări recapitulative

Beneficiile sistemului de valori care ordonează sfera deşertăciunii
7:1-12 înţelepciunea pe care o descoperi în casa de jale
7:13-22 Dumnezeu a făcut ca omul să nu poată şti ce va fi după el
7:25-29 Inima femeii este o cursă, din care scapă doar cel plăcut lui Dumnezeu întrebări recapitulative

Cine poate să priceapă rostul lucrurilor de sub soare?
8:1 Cine poate să priceapă rostul lucrurilor?
8:2-8 Supune-te rânduielii aşezate de Dumnezeu, lăsând în seama Lui răzbunarea
8:9-14 Fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El
8:15 Am lăudat dar petrecerea...
8:16-17 Omul nu poate să pătrundă sensul lucrurilor de sub soare
întrebări recapitulative

Moartea este staţia terminus a existenţei noastre sub soare, deci viaţa nu trebuie irosită
9:1a Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri
9:lb-6 Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă, dar oare toţi au aceeaşi soartă?
9:7-10 Când hainele îţi sunt albe în orice vreme, poţi să te bucuri de viaţă în linişte
9:11-12 Toate atârnă de vreme şi de împrejurări
9:13-18 înţelepciunea este totuşi mai bună decât nebunia întrebări recapitulative

Puţină nebunie risipeşte slava pe care a adunat-o înţelepciunea
10:1 Puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava
10:2-3 Pe orice drum ar merge, nebunului peste tot îi lipseşte mintea
10:4-9 Când nebunia este pusă în dregătorii, nu te poţi aştepta la dreptate
10:10-11 Nebunia duce la sudoare fără răsplată
10:12-15 Pe nebun îl pierd propriile lui cuvinte
10:16-19 Pe nebun îl pierd nu doar cuvintele, ci şi faptele lui
10:20 Este o nebunie să încerci să rezolvi cu împăratul ceea ce trebuie să rezolvi, de fapt, cu Dumnezeu
întrebări recapitulative

Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi să vadă soarele
11:1-6 Deşi trăim în sfera deşertăciunii, Dumnezeu ne cere să luăm decizii înţelepte 11:7-8 Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi să vadă soarele
11:9-10 Pentru toate lucrurile te va chema Dumnezeu la judecată
întrebări recapitulative

Adu-ţi aminte de Făcătorul tău înainte de a ajunge să fii judecat de El
12:1-5 Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale
12:6-7 Adu-ţi aminte de Făcătorul tău până nu se duce duhul la Dumnezeu
12:8 O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul: totul este deşertăciune
12:9-12 Multă învăţătură oboseşte trupul
12:13-14 Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată întrebări recapitulative

Concluzia cărţii

În loc de postfaţă
Povestea duhului şi a ţarinii

Bibliografie

ISBN: 9739212255
Greutate: 0,458kg
Legare: cartonata
Număr pagini: 204
Limbă: Română
Scrie o recenzie pentru acest produs

Comentarii

Pentru a trimite o recenzie trebuie să fiți autentificat(ă).