Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Leviticul
Leviticul

Leviticul

 
0,0 (0 vot(uri))
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

33,00 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

Cuprins

PROGRAMA DE STUDIU BIBLIC
CUVÂNT ÎNAINTE
MULŢUMIRI
INTRODUCERE
Locul cărţii Levitic în programul de studiu
Anul I: Cum se poare intra in relaţie cu Dumnezeu?
Anul II: Cum trebuie să trăim in prezenţa Dumnezeului celui sfint?
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CĂRŢII
CU AUTORUL PRIN CARTE
Structura şi mesajul cărţii
Scopul cărţii
CU CARTEA PRIN ISTORIE
CU CARTEA PRIN BlBLIE
CU CARTEA PRIN LITERATURĂ
Forma literară preponderentă in Levitic
Locul pe care-l ocupă Leviticul in tiparul Legămintului confirmă natura preponderent
legală a materialului din ea
Principii de exegeză şi de actualizare.
Concluzie şi perspectivă.

LEVITIC 1:1-10:20 — JERTFE

Sfinţenia lui Dumnezeu reclamă medierea jertfelor şi a unui mijlocitor pentru oricine doreşte să se apropie de el
LEVITIC 1:1-6:7
Jertfe de bunăvoie şi jertfe obligatorii
1:1-3:17 Jertfele de bunăvoie
Arderea de tot (1:1-17)
Jertfa de mincare (2:1-16)
Jertfa de mulţumire (3:1-17)
4:1 -6:7 JERTFELE OBLIGATORII
Jertfa de ispăşire (4:1-35)
Jertfe de ispăşire specifice (5:1-13)
Jertfele pentru vină (5:14-6:7).
Concluzii şi aplicaţii: Atenţie;, există jertfă doar pentru păcatul fără voie
Definiţia păcatului cu voie clin Numeri
Problema ridicată de expresiile folosite in limba română
Cum operează păcatul'

LEVITIC 6:8-10:20
Slujba şi consacrarea preoţilor
6:8-7:38 Preotul şi legea jertfelor
Legea arderii de tot (6:8-13)
Legea darului de mincare (6:14-18)
Darul de mincare al preotului in ziua ungerii lui in slujbă (6:19-23).
Legea jertfei de ispăşire (6:24-30
Legea jertfei pentru vină (7:1-10)
Legea jertfei de mulţumire (7:11-36).
Concluzie (7:37-38)
8:1-10:20 Preoţi în slujba unui Dumnezeu sfînt
Punerea deoparte (8:1-13)
Ispăşirea şi consacrarea (8:14-21)
Sfinţirea in slujbă (8:22-36)
Confirmarea in slujbă (9:1-24)
Responsabilitatea preoţiei (10:1-11)
Ritualul trebuie să fie mărturia unei inimi curate (10:12-20)
Concluzii şi aplicaţii: Israel — o împărăţie de preoţi: Biserica — o preoţie împărătească.
LEVITIC 11:1-22:33 —CURĂŢIRI.
Sfinţenia lui Dumnezeu reclamă curăţirea noastră.
LEVITIC 11:1-15:33.
Alimentele, trupul, hainele şi casa trebuie să fie curate....
11:1-47 Alimentele să fie curate.
Să nui vă faceţi urîcioşi şi necuraţi prin ele.
Eu sunt Domnul, deci voi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfint
Căci Eu sînt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.
12:1-8 Curăţirea femeilor după naştere.
13:1-46 Diagnosticarea leprei de pe oameni.
14:1-32 Curăţirea leprei de pe oameni.
Cercetarea celui în cauză (1-7).
Pregătirea celui în cauză pentru intrarea in tabără (8-9)
Prezentarea celui în cauză la Cortul Intîlnirii (10-32)
13:47-59; 14:33-57 Lepra de pe haine şi de pe case
15:1-33 Necurăţia bărbatului şi a femeii
Concluzii şi aplicaţii: Viaţa de zi cu zi este altarul preoţiei noastre .
LEVITIC 16:1-17:16.

ZlUA CEA MARE A CURĂŢIRII
16:1 -34 Yom Kippur: ziua marii curăţiri
Semnificaţia Zilei Ispăşirii (1-2/
Ţapul pentru Domnul 13-19)
Ţapul pentru Azazel: în sfîrşit, liberi! (20-22)
Arderea de tot — o nouă consacrare (23-25)
Arderea jertfelor si curăţirea celor implicaţi (26-28)
Aceasta să fie o lege veşnică (29-34)
17:1-9 Înaintea Domnului sau înaintea idolilor
1 7:10-16 sîngele a fost dat să facă ispăşire.
Concluzii şi aplicaţii: Ziua marii curăţiri şi natura păcatului.

LEVITIC 18:1-20:27
Relaţiile trebuie să fie curate, şi necurăţia trebuie pedepsită..
18:1-30 Curăţia relaţiilor sexuale.
Eu. Yahweh. sunt Dumnezeul vostru! (18:1-5)
Relaţii sexuale nepermise (18:6-18).
Relaţii sexuale nelegitime şi perversiuni sexuale (18:19-23)
Implicaţiile neascultării (18:24-30)
19:1-37 CURĂŢIA RELAŢIILOR SOCIALE Şl SPIRITUALE
Relaţia cu semenii (19:1-18)
Relaţia cu Dumnezeu (19:19-37)
20:1 -27 Pedepse capitale pentru călcări de legi capitale
Ofense împotriva sanctităţii închinării (20:1-8).
Ofense împotriva sanctităţii originii vieţii (20:9-21).
O atenţionare solemnă (20:22-27)
Concluzii şi aplicaţii: Păcatele pedepsite cu moartea şi păcatul cu voia.
LEVITIC 21:1-22:33
Curăţia preoţilor şi a jertfelor
21:1-9 Curăţia cerută preotului
Să nu se atingă de un mort (1-4).
Să nu practice ritualuri idolatre (5-6)
Nevasta preotului trebuie să fie curată (7-8).
Fata preotului trebuie să fie curată (9)
21:10-15 Curăţia cerută marelui preot
Să nu-şi descopere capul şi să nu-şi sfâşie hainele (10)
Sâ nu se ducă la nici un mort (11-12)
Femeia pe care o va lua de nevastă să fie fecioară (13-15)
21:16-24 Integritatea corporală — o condiţie a preoţiei
22:1 -16 Cine şi în ce condiţii putea mînca din jertfe
Motivaţia: Să nu necinstească Numele Meu cel sfînt! (1-2)
Nici un necurat să nu mănince din ele (3-9).
Numai cei din casa preotului să mănince din jertfe (10-16)
22:17-33 Condiţiile impuse jertfelor
Jertfa să fie fără cusur (17-25)
Jertfa să fie viabilă (26-28)
Cum să se mănince jertfa de mulţumire ca să fie primită (29-30)
Dumnezeu trebuie să fie sfinţit in mijlocul copiilor lui Israel (31-33)
Concluzii şi aplicaţii: Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt!

LEVIT1C 23:1 - 27:34 — SĂRBĂTORI.
Sărbătorile Domnului trebuie să oglindească sfinţenia lui Dumnezeu în relaţia noastră cu el.
Cheia înţelegerii sărbătorilor lui Israel: Levitic 24.
LEVITIC 23:1-25:55
Sârbă iorile Domnului
23:1-3 Sărbătoarea săptâmînalâ: Sabatul
Sabatul Domnului
Şase zile să lucraţi: dar ziua a şaptea este Sabatul
Este Sabatul Domnului in toate locuinţele voastre
Ziua de odihnă, cu o adunare sjintă
O adunare sjîntă in amintirea ieşirii din Egipt
Să nu faceţi nici o lucrare in timpul ei: este Sabatul Domnului
23:4-44 Sărbătorile anuale
Pastele (5)
Sărbătoarea Azimilor (6-14)
Sărbătoarea secerişului, sau Rusaliile (15-22)
Anul Nou (23-25)
Ziua Ispăşirii (26-32)
Sărbătoarea Corturilor (33-44)
Sărbătoarea bucuriei
24:1-24 Negarea sărbătorii
Rinduieli privitoare la sfeşnic (1-4)
Piinile pentru punerea înainte (5-9)
Pedeapsa pentru hulirea lui Dumnezeu (10-16)
Legea Talionului (17-23)
25:1-55 Sărbătorile supersabatice
Anul Sabatic (25:1-7)
Anul de Veselie (25:8-55)
Concluzii şi aplicaţii: Invitaţi să ne bucurăm în prezenţa lui Dumnezeu
LEVITIC 26:1-46
BlNECUVÎNTAREA ŞI BLESTEMUl
26:1-13 BlNECUVÎNTAREA
Condiţia binecuvintării (1-3)
binecuvântarea propriu-zisa (4-15)
26:14-38 Blestemul
Cauza blestemului (14-15)
Intensitatea gradată a blestemului (16-38)
26:39-45 Primirea înapoi.
Concluzii şi actualizare: Binecuvîntarea şi blestemul, sau teologia
Bineeuvintarea respectiv blestemul de miine se hotărăsc astăzi
Binecuvintarea şi blestemul — scări spre aceeaşi ţintă: relaţia cu Dumnezeu
Mrejele binecuvintării. sau esenţa idolatriei.
Nebunia evangheliei prosperităţii.
Dimensiunea universală a binecuvintării şi blestemului
LEVITIC 27:l-34
JlJRUINŢE
27:1 -8 Închinarea oamenilor
27:9-27 Închinarea bunurilor
27:28-29 închinări domnului prin făgăduinţă
Concluzii şi aplicaţii: Deşi sîntem ai Domnului, El aşteaptă să ne dăruim Lui noi înşine99

CONCLUZIA CĂRŢII:
Pentru SĂRBĂTOAREA „de acolo" trebuie să ne pregătim încă de aici! Cartea Levitic în contextul Pentateuhului
Importanţa Pentateuhului, sau tragedia necunoaşterii căilor Domnului.
Legătura tematică dintre cărţile Pentateuhului.
Legătura dintre Levitic şi Exod.
Cartea Levitic şi Cortul Întîlnirii
Cartea Levitic şi adevărurile ei majore.
Lecţii din dreptul altarului.
Lecţii din dreptul ligheanului
Lecţii din Cortul propriu-zis
Cartea Levitic şi Cortul ceresc

ANEXĂ.
Calendarul iudaic.
Lista sărbătorilor lui Israel

BIBLIOGRAFIE

Motivaţia: Să nu necinstească Numele Meu cel sfînt! (1-2)..................................215
Nici un necurat să nu mănince din ele (3-9).........................................................216
Numai cei din casa preotului să mănince din jertfe (10-16).................................217
22:17-33 Condiţiile impuse jertfelor...................................................218
Jertfa să fie fără cusur (17-25).............................................................................2IS
Jertfa să fie viabilă (26-28)...................................................................................220
Cum să se mănince jertfa de mulţumire ca să fie primită (29-30)........................220
Dumnezeu trebuie să fie sfinţit in mijlocul copiilor lui Israel (31-33)..................221
Concluzii şi aplicaţii: Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt!.........................222
LEVIT1C 23:1 - 27:34 — SĂRBĂTORI...........................................................231
Sărbătorile Domnului trebuie să oglindească sfinţenia lui Dumnezeu în relaţia noastră cu el................................................................................231
Cheia înţelegerii sărbătorilor lui Israel: Levitic 24.....................................................233
LEVITIC 23:1-25:55....................................................................................238
Sârbă iorile Domnului.........................................................................238
23:1-3 Sărbătoarea săptâmînalâ: Sabatul......................................239
Sabatul Domnului...............................................................................................239
Şase zile să lucraţi: dar ziua a şaptea este Sabatul............................................242
Este Sabatul Domnului in toate locuinţele voastre.............................................243
Ziua de odihnă, cu o adunare sjintă................................................................... 244
O adunare sjîntă in amintirea ieşirii din Egipt...................................................244
Să nu faceţi nici o lucrare in timpul ei: este Sabatul Domnului.........................246
23:4-44 Sărbătorile anuale................................................................247
Pastele (5)..........................................................................................................247
Sărbătoarea Azimilor (6-14)...............................................................................251
Sărbătoarea secerişului, sau Rusaliile (15-22)...................................................254
Anul Nou (23-25)...............................................................................................257
Ziua Ispăşirii (26-32).........................................................................................258
Sărbătoarea Corturilor (33-44)..........................................................................260
Sărbătoarea bucuriei..........................................................................................262
24:1-24 Negarea sărbătorii.................................................................262
Rinduieli privitoare la sfeşnic (1-4)....................................................................262
Piinile pentru punerea înainte (5-9)...................................................................263
Pedeapsa pentru hulirea lui Dumnezeu (10-16).................................................264
Legea Talionului (17-23)....................................................................................264
25:1-55 Sărbătorile supersabatice....................................................268
Anul Sabatic (25:1-7).........................................................................................268
Anul de Veselie (25:8-55)...................................................................................269
Concluzii şi aplicaţii: Invitaţi să ne bucurăm în prezenţa lui Dumnezeu..........276
LEVITIC 26:1-46.........................................................................................282
BlNECUVÎNTAREAŞI BLESTEMUl...............................................................282
26:1-13 BlNECUVÎNTAREA........................................................................283
Condiţia binecuvintării (1-3)..............................................................................283
ninccuvintarea proprm-zisa (4-15).....................................................................Jttj
26:14-38 Blestemui.................................................................................286
Cauza blestemului li4-15)..................................................................................286
Intensitatea gradată a blestemului (16-38).........................................................288
26:39-45 Primirea înapoi.......................................................................289
Concluzii şi actualizare: Binecuvîntarea şi blestemul, sau teologia consecinţelor.......................................................................290
Bineeuvintarea respectiv blestemul de miine se hotărăsc astăzi.........................290
Binecuvintarea şi blestemul — scări spre aceeaşi ţintă: relaţia cu Dumnezeu...291
Mrejele binecuvintării. sau esenţa idolatriei.......................................................291
Nebunia evangheliei prosperităţii.......................................................................292
Dimensiunea universală a binecuvintării şi blestemului.....................................293
LEVITIC27:l-34.........................................................................................295
JlJRUINŢE..................................................................................................295
27:1 -8 Închinarea oamenilor...............................................................295
27:9-27 Închinarea bunurilor.............................................................297
27:28-29 închinări domnului prin făgăduinţă..................................297
Concluzii şi aplicaţii: Deşi sîntem ai Domnului, El aşteaptă să ne dăruim Lui noi înşine.............................................................................299
CONCLUZIA CĂRŢII:......................................................................................303
Pentru SĂRBĂTOAREA „de acolo" trebuie să ne pregătim încă de aici! Cartea Levitic în contextul Pentateuhului............................................304
Importanţa Pentateuhului, sau tragedia necunoaşterii căilor Domnului......................304
Legătura tematică dintre cărţile Pentateuhului............................................................306
Legătura dintre Levitic şi Exod.....................................................................................308
Cartea Levitic şi Cortul Întîlnirii.............................................................310
Cartea Levitic şi adevărurile ei majore...................................................312
Lecţii din dreptul altarului............................................................................................312
Lecţii din dreptul ligheanului........................................................................................316
Lecţii din Cortul propriu-zis.........................................................................................318
Cartea Levitic şi Cortul ceresc.................................................................321
ANEXĂ.................................................................................................................324
Calendarul iudaic........................................................................................324
Lista sărbătorilor lui Israel ....................................................................326
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................329

ISBN: 9789735319977
Cod produs: SB152
Dimensiuni: 160 x 270 x 15 mm
Greutate: 0,664kg
Legare: cartonata
Număr pagini: 330
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: