Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Apocalipsa vol.2 cap.4-22
Apocalipsa vol.2 cap.4-22

Apocalipsa vol.2 cap.4-22

 
0,0 (0 vot(uri))
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

52,50 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

Apocalipsa a fost și rămâne o carte al cărei înțeles este disputat de multe școli de interpretare. În volumul de față, vom insista pe rolul Vechiului Testament în decodarea mesajului ei. Este suficient să citim cartea ca să observăm multitudinea de aluzii la Vechiul Testament. Pentru cititorul nefamiliarizat cu această primă parte a Scripturii, tocmai natura aluzivă a scrierii face dificilă recunoaşterea şi înţelegerea punţilor pe care Ioan le aruncă în mod intenţionat în spaţiul revelaţiei vechi-testamentale. Raţiunea unui astfel de demers din partea autorului este justificată de faptul că singurul teren comun între el și destinatarii scrierii lui era tocmai Vechiul Testament. Ioan foloseşte deci arsenalul lingvistic al Vechiul Testament ca să comunice celor şapte bisericii mesajul primit într-o haină atât de neobişnuită.

În capitolele 4 şi 5, ale Apocalipsei, se deschide cerul ca să pricepem suveranitatea şi strategia tronului lui Dumnezeu. În capitolele 6-11, istoria este parcursă pe linia blestemului, pornind din Genesa, până la sfârşitul ei. În capitolele 12-14, reparcurgem aceeaşi istorie, dar, de data aceasta, pe linia binecuvântării. În urma judecăţii de la sfârşitul capitolului 14, grâul este adunat în grânarul lui Dumnezeu, iar strugurii sunt călcaţi în teascul vinului mâniei lui Dumnezeu, iar imaginile din capitolele 15 şi 16 ne ajută să vizualizăm aceste lucruri. Capitolele 17-18 detaliază judecarea şi pedepsirea Curvei celei mari, a Ierusalimului apostat. Iar faptul că Ioan juxtapune Curva cea mare cu Mireasa, ne invită să le comparăm şi să alegem, cu înţelepciune, cu care ne asociem. Cartea se încheie cu patru tablouri de final de istorie: revenirea lui Hristos (19:11-21), domnia de o mie de ani (20:1-10), judecata finală (20:11-15), Noul Ierusalim, un cer nou şi un pământ nou (cap. 21-22). Încheierea cărţii (22:6-21) subliniază cu multă forţă trei lucruri majore, în nădejdea că ne va ajuta să cântărim importanţa pe care am dat-o acestora în interpretarea cărţii: (1) natura profetică a scrierii, (2) dimensiunea urgenţei în împlinirea evenimentelor profeţite şi (3) centralitatea Domnului Isus Hristos, prin care moştenim toate promisiunile scrise în cartea aceasta, Apocalipsa.


Cuprins

Prefaţa la volumul II         9
Abordarea culoarului profetic        13
Patru şcoli de interpretare a Apocalipsei       13
Codul Apocalipsei trebuie căutat în Scriptură       16
Apocalipsa şi Vechiul Testament       26
Concluzii       34


Apocalipsa 4:1 – 5:14       45
4:1-11 Sala tronului ceresc       47
5:1-7 Vrednicia Mielului       55
5:8-14 Celebrarea vredniciei Mielului       64
Relevanţa capitolelor 4 şi 5 pentru bisericile Apocalipsei       78
Concluzii       83

Apocalipsa 6:1 – 11:19       85
Relaţia dintre peceţi       87
6:1-2 Ruperea primei peceţi       90
6:3-4 Ruperea peceţii a doua       100
6:5-6 Ruperea peceţii a treia       103
6:7-8 Ruperea peceţii a patra       106
Cei patru călăreţi în lumina blestemului din Genesa       107
Cei patru călăreţi văzuţi în lumina profeţiilor împotriva Ierusalimului       110
6:9-11 Ruperea peceţii a cincea       118
6:12-17 Ruperea peceţii a şasea       120
Concluzii legate de natura primelor şase peceţi       123

Apocalipsa 7:1-17       131
7:1-3 Amânarea revărsării mâniei lui Dumnezeu       132
7:4-8 Pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu       139
7:9-17 Mulţimea dinaintea scaunului de domnie       141
Relevanţa capitolului 7 pentru bisericile Apocalipsei       147


Apocalipsa 8:1 – 9:21       149
8:1-6 Ruperea peceţii a şaptea       149
O privire de ansamblu asupra celor şapte trâmbiţe       156
8:7 Prima trâmbiţă       160
8:8-9 Trâmbiţa a doua       163
8:10-11 Trâmbiţa a treia       167
8:12 Trâmbiţa a patra       169
8:13 Mesajul vulturului       173
9:1-12 Trâmbiţa a cincea       173
9:13-21 Trâmbiţa a şasea       180


Apocalipsa 10:1 – 11:19       189
10:1-7 Anunţarea sfârşitului       189
10:8-11 Trebuie să prooroceşti din nou       192
11:1-2 Măsurarea Templului       199
11:3-14 Cei doi martori       211
11:15-18 Trâmbiţa a şaptea       229
11:19 Deschiderea Templului ceresc       238


Apocalipsa 12:1 – 14:20       243
O scurtă recapitulare a ruperii peceţilor       244
Istoria binecuvântării creionată de capitolele 12-14       245


Apocalipsa 12:1-16       247
12:1-6 Femeia, Balaurul şi Pruncul       248
12:7-12 Războiul din cer       266
12:13-17 Dezlănţuirea Diavolului pe pământ       272
Relevanţa imaginii din Apocalipsa 12 pentru cele şapte biserici       276


Apocalipsa 13:1-18       279
13:1-10 Prima fiară       280
13:11-17 Fiara a doua       287
13:18 Numărul fiarei – 666       289


Apocalipsa 14:1-20       313
14:1-5 Mielul şi cei o sută patruzeci şi patru de mii 313
14:6-11 Mesajul celor trei îngeri 318
14:12-13 Atenţionarea adresată bisericilor 322
14:14-16 Secerişul 323
14:17-20 Culesul viei şi călcarea strugurilor în teasc 325
Concluzii 329

Apocalipsa 15:1-16:21       331
Apocalipsa 15:1-8       333
15:1-5 Cântarea lui Moise şi a Mielului       333
15:5-8 Ceasul socotelilor       338


Apocalipsa 16:1-21       347
16:1-9 Primele patru potire       347
16:10-21 Ultimele trei potire       350


Apocalipsa 17:1 – 19:10       357
Locul lui Israel în cartea Apocalipsa       357
Împletirea dimensiunilor locale şi globale în Apocalipsa       362
Curva cea mare şi celelalte femei din Apocalipsa       367
17:1-6 Babilonul cel mare       371
17:7-12 Fiara cu şapte capete şi zece coarne       379
17:13-14 Războiul fiarei cu Mielul şi cu urmaşii Lui       382
17:15-18 Femeia despuiată şi arsă de către fiară       384
18:1-3 Anunţul solului ceresc       385
18:4 Atenţionarea       387
18:5-20 Vinovăţia şi pedepsirea Ierusalimului       389
18:21-24 În ea a fost găsit sângele tuturor celor ce au fost junghiaţi pe pământ       393
19:1-10 Curva cea mare şi Mireasa Mielului       394
Relevanţa textului pentru bisericile din Apocalipsa       397
Relevanţa cărţii pentru noi       399

Apocalipsa 19:11-21       403
19:11-16 Călăreţul de pe calul alb şi oştirea lui       404
19:17-21 Prinderea fiarei şi a proorocului mincinos       425
Apocalipsa 20:1-15       431
20:1-3 Legarea lui Satan       437
20:4-6 Domnia de o mie de ani       445
20:7-10 Ultima zvâcnire a Balaurului       454
20:10 Diavolul aruncat în Iazul de foc       461
20:11-15 Judecata       463


Apocalipsa 21:1 – 22:5       481
21:1-8 Partea de moştenire a biruitorilor şi a celor biruiţi       481
21:9 – 22:5 Noul Ierusalim       497
Apocalipsa 22:6-21       513
Bibliografie       523

Categorii

Catalog » Cărţi » Studiu Biblic
Cod produs: 11947
Greutate: 0,858kg
Legare: SC
Număr pagini: 523
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: