Ne puteți contacta pe site, pe Facebook sau la telefoanele: 0268 472 474 sau 0723584887

Livrare GRATIS cu Poșta Română, la orice comandă peste 300 lei.

 

Ezechiel
Ezechiel

Ezechiel

 
0,0 (0 vot(uri))
Livrare GRATIS cu Poșta Română la orice comandă peste 200 lei!

Distribuie

52,50 RON


Disponibil

  Adaugă în coș

Comentariu explicativ asupra cărții Ezechiel, din Vechiul Testament

Ezechiel este unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului Testament. Deportat în Bbailon în anul 597 î.Hr., Duhul Domnului îl Întâlnește lângă râul Chebar și-i încredințează una din cele mai grele misiuni: aceea de a etala dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu în mijlocul unui popor cu inima împietrită. Fiind chemat, pe de o parte, să demaște nelegiuirea și să anunțe pedeapsa, Dumnezeu îi face fruntea de cremene, și-i umple inima de o mânie sfântă. Însă, pentru a-l împiedica să tune și să fulgere împotriva celor cu inimile împietrite și cu duhul răzvrătit, Domnul îi leagă lui Ezechiel limba de cerul gurii și-l obligă astfel să pună în scenă o serie de acte profetice ciudate. Limba îi este dezlegată doar pentru a comunica mesajul lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, în a doua parte a cărții, Dumnezeu își dezvăluie și îndurarea și planurile LUi de viitor și își cheamă poporul la pocăință: "Spune-le: ‘Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?" (Ezec. 33:11)

Doar pocăința urma să-i facă să se bucure de binecuvântările restaurării naționale, ale Noului Legământ și de prezența Împăratului davidic promis de Dumnezeu și așteptat de întregul Israel.

Cuprins

Prefață
Programa de studiu pe Ezechiel
Introducere
Ezechiel în programul de studiu
Principiile în procesul cunoașterii lui Dumnezeu
Cadrul axiomatic pe care zidim interpretarea Scripturii
Anul IX de studiu
PREGĂTIREA CĂRȚII
Pregătirea cărții pentru studiu
O privire de ansamblu
Cu autorul prin carte
Contextul istoric și scopul scrierii
Contextul literar sau structura cărții
Contextul teologic al cărții
Concluzii
AL 5-LEA AN AL ROBIEI (592 Î.HR.)
Ezechiel 1-7
Slava Domnului și poporul Lui
Ezechiel 1
1:1-3 - Contextul istoric
1:4 — Un vânt năprasnic, un nor roșu și un snop de foc
1:5-14 — Cele patru făpturi vii
1:15-21 — Roțile și mișcarea lor
1:22-25 — O întindere ca a cerului
1:26-28a — Scaunul de domnie și Ocupantul lui
1:28b — Impactul asupra lui Ezechiel
Trimiterea lui Ezechiel
Ezechiel 2
2:1-8 - Ezechiel în slujba de profet al Domnului
2:9-10 — Natura mesajului profetic încredințat lui Ezechiel
Străjer peste casa lui Israel
Ezechiel 3
3:1-3 - Ezechiel mănâncă sulul de carte
3:4-9 - Pregătirea profetului
3:10-15 - Ezechiel în fața prinșilor de război din tabără
3:16-21 - Străjer peste casa lui Israel
3:22-27 - Domnul îi vorbește lui Ezechiel în vale
Prorocie despre Ierusalim
Ezechiel 4
4:1-3 - Cărămida, tigaia și împresurarea Ierusalimului
4:4-7 - Ezechiel și semnul împresurării Ierusalimului
4:8-5 - Mâncarea lui Ezechiel și foametea din cetate
4:16-17 - Tălmăcirea semnului profetic
Împotriva locuitorilor Ierusalimului
Ezechiel 5
5:1-4 - Părul și barba lui Ezechiel
5:5-17 - Tălmăcirea semnului profetic
Împotriva munților lui Israel
Ezechiel 6
6:-1-7 - Nimicirea înălțimilor și altarelor
6:8-10 - Rămășița se va întoarce la Domnul
6:11-14 - Veți ști că Eu sunt Domnul
Țară a lui Israel, vine sfârșitul!
Ezechiel 7
7:1-4 - Vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării!
7:5-6 - Domnul Însuși aduce sfârșitul
7:7-13 - Îți vine rândul, locuitor al țării!
7:14-19 - Mai este cineva care să meargă la luptă?
7:20-27 - Pângărirea Templului
Concluzii
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA I-A
Ezechiel 8-11
Casa Domnului a fost pângărită
Ezechiel 8
8:1-4 - Ezechiel este răpit în Duhul și dus la Ierusalim
8:5-6 - Idolul geloziei la nord de altar
8:7-13 - Idolatria bătrânilor lui Israel
8:14-15 - Niște femei îl plângeau pe Tamuz
8:16 - Douăzeci și cinci de bărbați se închinau soarelui
8:17-18 - Țara este plină de silnicie
Pedepsirea Ierusalimului
Ezechiel 9
9:1-7 - Chemarea nimicitorilor și pecetluirea celor neprihăniți
9:8-11 - Răspunsul Domnului la mijlocirea lui Ezechiel
Focul ce trebuia aruncat peste cetate
Ezechiel 10
10:1-7 - Focul ce trebuia aruncat peste cetate
10:8-17 - Descrierea slavei Domnului
10:18-22 - Slava Domnului părăsește Templul
Pedeapsă și izbăvire
Ezechiel 11
11:1-4 - Noi suntem carnea, cetatea este cazanul
11:5-12 - Nu puteți fi o jertfă bine primită de Domnul
11:13-21 - Pedepsirea celor din țară și izbăvirea celor din robie
11:22-25 - Slava Domnului părăsește cetatea
Concluzii: Omul în haina de in, pedeapsa și mântuirea
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A II-A
Ezechiel 12-14
Se apropie robia lui Zedechia
Ezechiel 12
12:1-7 - Prevestirea ducerii în robie a lui Zedechia
12:8-16 - Tălmăcirea actului profetic 
12:17-20 - Îți vei mânca pâinea tremurând
12:21-25 - Răspuns la un cuvânt de batjocură
12:26-28 - Vedeniile sunt pentru vremuri îndepărtate?
Împotriva prorocilor mincinoși
Ezechiel 13
13:1-4 - Ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor
13:5-10a - Cei ce-i duc pe alții în rătăcire sunt blestemați
13:10b-16 - Și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați
13:17-23 - Condamnarea „industriei” idolatre din țară
Împotriva celor idolatri
Ezechiel 14
14:1-11 - Bătrânii au venit să-L întrebe pe Domnul
14:12-20 - Nici chiar mijlocirea celui neprihănit nu-l mai poate scăpa pe cel păcătos
14:21-23 - O rămășiță va ajunge la voi
AL 6-LEA AN AL ROBIEI (591 Î.HR.) PARTEA A III-A
Ezechiel 15-19
Lemnul de viță, bun doar pentru foc
Ezechiel 15
Istoria curviilor Ierusalimului
Ezechiel 16
16:1-14 - Ierusalime, Domnul te-a ales și te-a împodobit
16:15-34 - Te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit
16: 35-43 - Ierusalimul, o jertfă a urgiei și geloziei
16:44-58 - Ierusalimul, mai stricat ca Samaria și Sodoma
16:59-63 - Voi face cu tine un legământ veșnic
O pildă împotriva lui Zedechia
Ezechiel 17
17:1-10 - Pilda cu cei doi vulturi
17: 11-21 - Tălmăcirea pildei care face referire la Zedechia
17:22-24 - Promisiunea restaurării lui Israel
Sufletul care păcătuiește va muri
Ezechiel 18
18:1-4 - Sufletul care păcătuiește va muri
18:5-9 - Omul care este drept va trăi
18:10-13 - Cel nelegiuit va muri
18:14-18 - Cel neprihănit va trăi negreșit
18:19-24 - Doar pocăința îl va mântui pe cel păcătos
18:25-32 - Calea voastră este strâmbă
Plângere asupra domnului lui Israel
Ezechiel 19
19:1-9 - Leoaica și puii ei
19:10-14 - Vița și mlădițele ei
Concluzii: Promisiunea unui Nou Legământ
AL 7-LEA AN AL ROBIEI (590 Î.HR.)
Ezechiel 20-23 
Vinovăția lui Israel
Ezechiel 20
20:1-3 - Să Mă întrebați ați venit?
20:4-10 - Vinovați în Egipt
20:11-26 - Vinovați în pustie
20:27-29 - Vinovați în țară
20:30-31 - Să le răspundă oare Domnul?
20:32-38 - Să vă întoarceți între neamuri?
20:39-44 - Sub mustrarea legământului
20:45- 48 - Vestirea pedepsei 
20:49 - Lamentarea profetului 
Ierusalime, vine sabia Domnului!
Ezechiel 21
21:1-7 - Domnul va nimici Ierusalimul
21:8-13 - Se taie toiagul de cârmuire
21:14-17 - Îmi voi potoli urgia
21:18-23 - Sorțul a căzut pe Ierusalim
21:24-27 - Jos cu cununa împărătească
21:28-32 - Sabia scoasă împotriva lui Amon
Topiți ca argintul în topitoare
Ezechiel 22
22:1-16 - Necurăția Ierusalimului 
22:17-22 - Veți fi topiți ca argintul
22:23-31 - Caut un om care să stea în spărtură
Ohola și Oholiba
Ezechiel 23
23:1-4 - Ohola și Oholiba
23:5-10 - Curvia și robia Samariei
23:11-35 - Oholiba (Ierusalimul) a ajuns mai rău decât sora ei
23:36-49 - Judecata celor două surori
Concluzii: Motive de divorț în relația dintre Dumnezeu și Iuda
AL 9-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA A 10-A A LUNII A 10-A (588 Î.HR.)
Ezechiel 24-25 
Ierusalimul: cazanul și carnea din el
Ezechiel 24
24:1-14 - Pune cazanul pe foc și aruncă carnea în el
24:15-27 - Moartea soției lui Ezechiel 
24:25-27 - Profeție cu privire la venirea unui fugar
Împotriva țărilor din jur
Ezechiel 25
25:1-7 - Prorocie împotriva lui Amon
25:8-11 - Prorocie împotriva Moabului
25:12-14 - Prorocie împotriva Edomului
25:15-17 - Prorocie împotriva Filistiei
Concluzii: Semnificația spirituală a Căderii Ierusalimului 
Reîntoarcerea din Robia Babiloniană nu a însemnat sfârșitul exilului
Prin trupul lui Hristos, am murit în ce privește Legea, ca să fim ai lui Hristos
Concluzii  
AL 11-LEA AN AL ROBIEI, ZIUA ÎNTÂI A LUNII (586 Î.HR.)
Ezechiel 26-28  
Prorocie împotriva Tirului
Ezechiel 26
26:1-6 - Tirul se bucură de căderea Ierusalimului 
26:7-11 - Asedierea Tirului de către Nebucadnețar
26:12-14 - Cucerirea Tirului insular
26:15-21 - Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale
Cântare de jale asupra Tirului
Ezechiel 27
27:1-4 - Frumusețea cu care se lăuda Tirul
27: 5-9 - Flota comercială a Tirului
27:10-11 - Forța militară a Tirului
27:12-26a - Comerțul Tirului
27:26b-28 - Pedeapsa ce se pregătea pentru Tir
27:29-36 - Cântecul de jale al celor care văd pedepsirea Tirului
Împotriva voievodului Tirului
Ezechiel 28
28: 1-10 - Prorocie împotriva voievodului Tirului
28:11-19 -Un cântec de jale rostit asupra împăratului Tirului
28:20-24 - Prorocie împotriva Sidonului
28:25-26 - Promisiunea strângerii lui Israel dintre popoare   353
Concluzii: Mândria merge înaintea căderii
ANII 10, 27, 11 ȘI 12 AI ROBIEI (587, 570, 586 ȘI 585 Î.HR.)
Ezechiel 29-32
Profeții împotriva Egiptului
Ezechiel 29:1-16
29:1-12 - Am necaz pe tine, Faraoane
29:13-16 - Restaurarea Egiptului
Egiptul, tribut pentru Nebucadnețar
Ezechiel 29:17-30:19
30:1-19 - Se apropie ziua Domnului pentru Egipt
Brațul Egiptului a fost frânt
Ezechiel 30:20-26
Faraon, vei fi lovit de sabie
Ezechiel 31:1-18
31:1-9 - Cu cine te asemeni tu? 
31:10-14 - Tăierea falnicului cedru din Liban
31:15-18 - Egiptul va fi tăiat și el
Un cântec de jale pentru Faraon
Ezechiel 32:1-16
Bocete pentru mulțimea Egiptului
Ezechiel 32:17-32
Concluzii: suveranitate și responsabilitate
AL 12-LEA AN AL ROBIEI (585 Î.HR.)
Ezechiel 33:1-39:29
Străjer peste casa lui Israel
Ezechiel 33:1-20
33:1-6 - Datoria străjerului
33:7-16 - Ezechiel – străjer peste casa lui Israel
33:17-20 - Calea Domnului nu este dreaptă
Cetatea a fost luată
Ezechiel 33:21-29
33:21-29 - Cetatea a fost luată!
33:30-33 - Ezechiel – un cântăreț plăcut
Împotriva păstorilor lui Israel
Ezechiel 34
34:1-10 - Împotriva păstorilor lui Israel
34:11-16 - Domnul își va păstori turma
34: 17-22 -Voi judeca între oaia grasă și oaia slabă
34:23-31 - Le va paște un singur păstor: Robul Meu David
Împotriva Edomului
Ezechiel 35
35:1-4 - Prorocie împotriva Muntelui Seir
35:5-10 - Vinovăția Edomului
35:11-15 - Pedeapsa hotărâtă asupra Edomului
Izbăvirea munților lui Israel
Ezechiel 36
36:1-15 - Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului!
36:16-38 - Un Nou Legământ, din pricina Numelui Meu
O oaste puternică pentru Domnul
Ezechiel 37:1-14
37:1-10 - Ezechiel: meșterul Domnului
37:11-14 - Explicația Domnului
Un popor și Împăratul lui davidic
Ezechiel 37:15-28
Repatrierea inițială  
Un împărat și o împărăție
Curățarea de păcate
Repatrierea finală
Un legământ veșnic
Locuința Mea va fi în mijlocul lor
Gog din țara lui Magog 
Ezechiel 38-39
38:1-9 - Împotriva lui Gog din Magog
38:10-13 - Vinovăția lui Gog
38:14-16 - Vei veni din fundul miazănopții
38:17-23 - Gog, acela despre care a vorbit Domnul
39:1-6 - Împotriva lui Gog   485
39:7-10 - Numele Domnului este proslăvit în mijlocul lui Israel
39:11-22 - Moartea și îngroparea lui Gog și curățarea țării
39:22-29 - Reîntoarcerea definitivă a lui Israel la Domnul
Concluzii 
AL 25-LEA AN AL ROBIEI (573/2 Î.HR.)
Ezechiel 40-48   506
Datarea fusului profetic
Un Templu sfânt pentru Domnul
Vedenia în contextul cărții
Zidul și odăile Templului
Ezechiel 40
40:1-4 - Vedenia și mandatul primit de profet
40:5-49 - Zidul, porțile, odăile, curtea și altarul
40:17-19 - Curtea de afară și odăile ei
40:20-26 - Porțile de la miazănoapte și miazăzi
40:27-37 - Porțile curții dinăuntru
40:38-43 - Odăile și mesele pentru pregătirea jertfelor
40:44 - Odăile pentru cântăreți
40:45-47 - Odăile pentru preoți și altarul
40:48-49 - Tinda casei
Templul și odăile din jurul lui
Ezechiel 41
41:1-4 - Templul cu Locul Preasfânt
41:5-11 - Zidul cu odăi lăturalnice în trei caturi
41:12-15 - Clădirea din fața locului gol, din partea de apus
41:16-22 - Ornarea Templului
41:23-26 - Ușile Templului și ale Locului preasfânt
Odăile slujitorilor Templului
Ezechiel 42
42:1-14 - Odăile preoților
42:15-20 - Măsura exterioară a zidului curții dinăuntru
Venirea Slavei Domnului
Ezechiel 43
43:1-9 - Venirea slavei Domnului
43:10-12 - Arată casei lui Israel planul!
43:13-17 - Dimensiunile altarului
43:18-27 - Sfințirea altarului  
Păstrarea sfințeniei Casei
Ezechiel 44
44:1-3 - Poarta de răsărit închisă
44:4-9 - Domnul cere păstrarea sfințeniei Casei
44:10-14 Soarta leviților compromiși
44:15-31 - Fiii lui Țadoc și slujba lor
Împărțirea țării
Ezechiel 45
45:1-6 - Locul Sfântului Locaș și locul preoților și leviților
45:7-17 - Locul și dările pentru domnitor
45:18-20 - Ispășirea pentru sfântul Locaș
45:21-25 - Domnitorul și praznicul Paștelui și al Corturilor
Legi pentru închinare
Ezechiel 46
46:1-12 - Închinarea domnitorului și a poporului
46:13-15 - Jertfa necurmată 
46:16-18 - Ce poate da domnitorul fiilor sau slujitorilor săi
46:19-20 - Locul unde vor fierbe preoții carnea
46:21-24 - Bucătăriile pentru slujitorii casei
Râul vieții
Ezechiel 47:1-12
47:1-12 - Râul vieții
Concluzii 581
Yahweh, țara și locuitorii ei
Ezechiel 47:13 – 48:35
47:13-20 - Hotarele țării
47:21-23 - O moștenire împreună cu străinii 
48:1-7 - Partea de moștenire a semințiilor din nord
48:8-14 - Locul pentru Templu și moștenirea preoților
48:15-22 - Partea pentru cetate
48:23-27 - Partea de moștenire a semințiilor din sud
48:28-29 - Hotarul de miazăzi
48:30-35 - Porțile cetății și numele ei 
Concluzii 
REZUMAREA CĂRȚII
Dumnezeul lui Ezechiel 
Dumnezeul întregului pământ
Un Dumnezeu drept
Un Dumnezeu îndurător
Slava Domnului în Ezechiel
Slava Domnului în Vechiul Testament 
Slava Domnului în cartea Ezechiel  
„Fiul omului” în Ezechiel 
Locul și rolul domnitorului
Legământul davidic
Locul de moștenire al domnitorului
Domnitorul și jertfele de Sărbători 
Fiul omului și jertfa necurmată
Moștenirea fiilor 
Concluzii: Locul domnitorului în Ezechiel
Relevanța profeției pentru noi
ANEXE
Anexa I
Ezechiel și Văzătorul din Patmos
Sulul de carte din fața lui Ezechiel și a lui Ioan
Ezechiel 16&23 și Curva cea mare
Căderea Tirului și a Ierusalimului
Cetatea din Ezechiel și cea din Apocalipsa
Concluzii   674
Anexa II  679
Interpretarea vedeniei din Ezechiel 40-48
Bibliografie

ISBN: 9789735321543
Cod produs: 16863
Dimensiuni: 170 x 240 x 40 mm
Greutate: 1,230kg
Număr pagini: 685
Limbă: Română

Comentarii și recenzii

Scrie o recenzie pentru acest produs

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a scrie recenzii.


Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat: